Wydarzenia - relacje

VII Seminarium “Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia” już za nami

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało VII Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, które odbyło się w dniach 20-22 czerwca 2022 r. w Szczecinie. Seminarium to stała platforma wymiany doświadczeń w zakresie eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Gospodarzem wydarzenia był Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie. Program merytoryczny obejmował V Paneli tematycznych – w tym 21 referatów oraz Panel Dyskusyjny. W wydarzeniu wzięło udział prawie 100 uczestników. 

Gości powitał Tomasz Lachowicz, Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

 

 

 

 

 

Celem Seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie utrzymania ruchu w Instalacjach TPOK. Poruszone były m.in. zagadnienia: planowane remonty, zagospodarowanie żużli, popiołów i innych odpadów poprocesowych, funkcjonowanie IOS, pomiary emisji, BHP i P.POŻ, innowacje i wdrożenia wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych, funkcjonowanie służb Utrzymania Ruchu w instalacjach TPOK.

W Seminarium udział wzięli użytkownicy oraz przyszli użytkownicy instalacji TPOK, dostawcy technologii oraz firmy oferujące usługi w zakresie utrzymania ruchu i remontów, przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych – przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych (przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK) oraz jednostki naukowe i badawcze, zajmujące się tematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych i paliw alternatywnych.

Moderatorem I Panelu był Konrad Różowicz, Partner w DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, który wygłosił referat wprowadzający pt. “Modele współpracy instalacji z gminami: doświadczenia i wątpliwości prawne”.

 

 

 

“Czerpać globalnie, działać lokalnie. Know-how grupy Veolia w budowaniu i eksploatacji lokalnych źródeł ciepła odzyskujących energię z odpadów resztkowych pre-RDF – formuła PPP” – to tytuł referatu, który wygłosił Norbert Skibiński, PhD, Director of Development – Waste Business Line w Veolia Energia Polska S.A. O Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w lokalnym ekosystemie energetycznym i ciepłowniczym – oczekiwania vs. rzeczywistość mówił Ryszard Radomski, Dyrektor Biura Doradztwa Finansowego dla Sektora Energetycznego, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Rolę poznańskiego ITPOK w dobie kryzysu energetycznego – ITPOK jako źródło wspomagające miejski system ciepłowniczy – doświadczenia ostatnich miesięcy, perspektywy na przyszłość omówił Łukasz Musieliński, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Infrastruktury Technicznej z Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Poznania.Eksploatacja przetwornic częstotliwości – element niezawodnego działania spalarni, na przykładzie ITPOE Rzeszów” to tytuł prezentacji, którą wygłosił Michał Michulec, Prezes Zarządu Neisa Sp. z o.o.

Moderatorem Panelu Dyskusyjnego był dr hab. inż. Sławomir Stelmach, prof. ICHPW, Sekretarz Naukowy w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. 

Głos w Dyskusji zabrali (od lewej):

– Mariusz Lizak, Kierownik Wydziału Ruchu, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

– Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny ZTUO, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Zdzisław Gawlik, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.

Łukasz Musieliński, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Infrastruktury Technicznej, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Poznania, Przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów

– Arkadiusz Szpakowski, Dyrektor Oddziału w Legnicy – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Handlu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Legnicy

– Stanisław Poniatowski, Kierownik Wydziału Utrzymania, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

Wojciech Wróbel, Dyrektor ZTPO, Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Andrzej Piotrowski, Waste to Energy Project Manager, Veolia Energia Polska S.A.

Kolejne Panele pt. “Doświadczenia eksploatacyjne spalarni odpadów komunalnych” poprowadził dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz z Katedry Zaawansowanych Technologii Energetycznych na Politechnice Częstochowskiej.

 

 

 

 

Kolejne doświadczenia eksploatacyjne spalarni w Koninie zaprezentowała Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny ZTUO w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. “Istota czystości oleju w zakładach ITPOK – doświadczenia CC Jensen” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Paweł Gula, Dyrektor ds. Sprzedaży w „C.C. JENSEN POLSKA” Sp. z o.o.

 

 

O instalacji ITPOE w Rzeszowie i doświadczeniach eksploatacyjnych po trzech latach pracy mówił Marek Kryla, Kierownik ITPOE w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. O ZTPOK Bydgoszcz 2015-2022 i doświadczeniach eksploatacyjnych mówił Sylwester Krzyżanowski, Kierownik Produkcji w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. “Bort konsulting – doradztwo w ubezpieczeniach” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Bartłomiej Bobrowski, Radca w Biurze Oceny Ryzyka Technicznego w TOWARZYSTWIE UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI „WARTA” S.A.

O modernizacji i rozbudowie ZUSOK w Warszawie jako elemencie krajowego systemu gospodarki odpadami mówił Zdzisław Gawlik, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. Prezentacji oferty w kontekście usług świadczonych dla zakładów TPOK dokonała Joanna Krzemińska, Kierownik Działu Umów i Ofert w PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o. Kolejne doświadczenia eksploatacyjne spalarni w Krakowie omówił Wojciech Wróbel, Dyrektor ZTPO w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A. w Krakowie.

 

“Mokry System Oczyszczania Spalin – doświadczenia eksploatacyjne po 5 latach użytkowania” – to tytuł referatu, który wygłosił Mariusz Lizak, Kierownik Wydziału Ruchu w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie. O wysokosprawnych technologiach oczyszczania gazów z procesów utylizacji odpadów mówił dr inż. Wojciech Mokrosz, Udziałowiec „MOKROSZ” Sp. z o.o. Natomiast czynniki wpływające na emisję pyłów w spalarniach odpadów zaprezentował Włodzimierz Łopatka, Dyrektor Handlowy Filtracji, BWF Poland Sp. z o.o.

Istotne szczegóły związane z planami budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z Odzyskiem Energii (ITPOK) w Siedlcach omówiła Marzena Komar, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. Zastosowanie powłok natryskiwanych cieplnie do ochrony urządzeń kotłowych zaprezentował dr Krzysztof Szymański, Członek Zarządu, Energo – Coating Sp. z o.o.

 

 

“Wczoraj, dziś i jutro Gdańskiego ZTPOK” to tytuł referatu, który wygłosił Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor w Porcie Czystej Energii Sp. z o.o. O ITPO w Olsztynie mówił Jarosław Sałamacha, Chief Technical Officer (CTO) w firmie Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. Udział RAFAKO S.A. w realizacji projektu „Budowa ZTUO Szczecin” omówił dr inż. Jerzy Mirosław, Główny Projektant w Zakładzie Energetyki i Ochrony Środowiska w Dziale Obiektów Energetycznych RAFAKO S.A.

 

Podczas wieczornej kolacji wylosowane zostały nagrody ufundowane przez partnerów VII Seminarium

Rozmowy w kuluarach

Wycieczka techniczna do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator

VII Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia” zaczęło się od wycieczki – nocnego zwiedzania Szczecina

Był również czas na relaks i możliwość skorzystania z toru gokartowego

PROGRAM WYDARZENIA

Partner: Grupa Veolia

Partner Prawny: KANCELARIA PRAWNA DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS

Partner Technologiczny: NEISA Sp. z o.o. 

Współpraca: STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ENERGII Z ODPADÓW 

“C.C. JENSEN POLSKA” Sp. z o.o.

Eko-Energia Sp. z o.o. 

Energo – Coating Sp. z o.o. 

Patronat Medialny: Wysokie Napięcie

Wydawnictwo “Nowa Energia”

Działy

Reklama