Wydarzenia - relacje

Odbyła się XIII Konferencja „Gaz i Wodór w Energetyce”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało XIII Konferencję „Gaz i Wodór w Energetyce”, w dniach 25-26 maja 2022 r. w Warszawie (stacjonarnie i on-line).  Partnerem tegorocznej edycji była Firma – MITSUBISHI POWER EUROPE GMBH, partnerem prawnym – Kancelaria Prawna Kubas Kos Gałkowski, natomiast partnerem merytorycznym – Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. Patronat Naukowy objął Instytut Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej. Współpracę podjęła Firma “OMC ENVAG” Sp. z o.o., natomiast patronem medialnym zostało Wysokie Napięcie.

W trakcie wydarzenia odbyło się VII Paneli tematycznych, podczas których wygłoszonych zostało 21 referatów i odbyły się II panele dyskusyjne pt. “Rola gazu w transformacji polskiej energetyki” i “Rola wodoru w transformacji polskiej energetyki “. Moderatorem Konferencji i Paneli Dyskusyjnych był prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej. W tracie pierwszego dnia obrad dominowała tematyka “gazowa”. “Gaz a wodór w energetyce, perspektywy” – to tytuł referatu, który wygłosił prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda.

Na temat możliwości wsparcia przez NFOŚiGW inwestycji gazowych wypowiadał się Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast o finansowaniu Eko Inwestycji w BOŚ Banku mówił Michał Siedlecki, Dyrektor ds. Efektywności Energetycznej i Gospodarki Wodorowej w BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

 

 

 

W Panelu Dyskusyjnym pt. “Rola gazu w transformacji polskiej energetyki”, moderowanym przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa Badydę z ITC na PW głos zabrali:

Jarosław Głowacki, Członek Zarządu – Wiceprezes ds. Technicznych, PGNiG TERMIKA SA,

Dr hab. inż. Piotr Janusz, Doradca Prezesa, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,

Marzena Komar, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.,

Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Mirosław Rokicki, Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.,

O doświadczeniach i wnioskach z eksploatacji EC w Siedlcach mówiła Marzena Komar, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

“Ryzyka w Energetyce” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Bartłomiej Bobrowski, Radca w Biurze Oceny Ryzyka Technicznego w TOWARZYSTWIE UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI „WARTA” S.A. Doświadczenia eksploatacyjne bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli zaprezentował Daniel Karkoszka, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

“Gazowa jednostka kogeneracji: dyspozycyjność, niezawodność i elastyczność jako podstawa funkcjonowania w aktualnych warunkach rynkowych” – to tytuł referatu, który wygłosił Mirosław Rokicki, Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny Polenergii Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 

 

 

Turbiny gazowe w transformacji energetycznej – to tematyka prezentacji Jakuba Bigoszewskiego, Kierownik Produktu w zakresie Turbin Gazowych w Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. O dotacjach na inwestycje w gaz i wodór mówił Bartosz Janc, Prezes Zarządu METROPOLIS DORADZTWO GOSPODARCZE Sp. z o.o. “Filtracja powietrza w turbinach gazowych jako czynnik wzrostu wydajności oraz maksymalizacji zysku” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Aleksander Bogusz, Dyrektor Zarządzający „CAMFIL POLSKA” Sp. z o.o.

W tracie drugiego dnia Konferencji dominowała tematyka “wodorowa”. O roli wodoru w energetyce mówił Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

 

 

 

 

“Wodór jako (konieczny) element transformacji energetycznej – europejska i polska strategia wodorowa oraz planowane regulacje prawne” – to tytuł referatu, który wygłosiła Patrycja Nowakowska, Adwokat, Senior Associate z Kancelarii Prawnej KUBAS, KOS, GAŁKOWSKI.

 

 

 

O turbinach gazowych opalanych amoniakiem mówił Damian Opłocki, Programme Manager w MITSUBISHI POWER EUROPE GMBH – Oddział w Polsce. Perspektywy wykorzystania wodoru w energetyce i przykładowe projekty zaprezentował prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z ITC PW.

 

 

 

 

W Panelu Dyskusyjnym pt. “Rola wodoru w transformacji polskiej energetyki”, moderowanym przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa Badydę z ITC na PW, głos zabrali:

Dariusz Bakalarski, Kierownik Wydziału Urządzeń Ciśnieniowych, Urząd Dozoru Technicznego,

Dr hab. inż. Łukasz Bartela, prof. PŚ, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska,

Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,

Jakub Misztal, Head of Sales Poland and Baltic, MITSUBISHI POWER EUROPE GMBH – Oddział w Polsce.

“Integracja wysokotemperaturowych elektrolizerów z wybranymi instalacjami energetycznymi i przemysłowymi” – to tytuł referatu, który wygłosił dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, Kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CTH2), Kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP) w Instytucie Energetyki – Instytucie Badawczym.

 

 

 

Właściwości paliwowe wodoru i jego zastosowanie w turbinach gazowych i silnikach spalinowych omówił dr inż. Rafał Czekalski, Główny Specjalista ds. Analiz Energetycznych, „Energopomiar” Sp. z o.o. Znaczenie produkcji wodoru dla produkcji energii elektrycznej w bloku energetycznym opalanym biomasą zaprezentował Mateusz Wiński, Kierownik Wydziału Maszynowo-Kotłowego Elektrociepłowni Elbląg w Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

O roli hybrydowych technologii wodorowych na drodze ku transformacji energetycznej mówił dr hab. inż. Łukasz Bartela, prof. PŚ z Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Politechnice Śląskiej.

 

 

 

 

 

“Dekada doświadczeń w kogeneracji wodorowej” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił dr inż. Marek Sutkowski, Kierownik ds. Technologii i Innowacji w Horus-Energia Sp. z o.o. O doświadczeniach w stosowaniu paliwa wodorowego w gazowych silnikach marki Jenbacher wypowiedział się Michał Opozda, Kierownik Sprzedaży – Europa Środkowo-Wschodnia w JENBACHER Sp. z o.o., natomiast o pomiarach jakości wodoru mówiła Agnieszka Czakaj, Inżynier Sprzedaży w „OMC ENVAG” Sp. z o.o.

PEŁNY PROGRAM KONFERENCJI

PEŁNA FOTORELACJA

Wydawnictwo “Nowa Energia”

Działy

Reklama