Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Krajowa Agencja Poszanowania Energii we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska organizuje webinarium na temat funkcjonowania Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej

Webinarium odbędzie się 29 czerwca br. w ramach cyklu: Spotkanie z ekspertem KAPE.

Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2022 r. w celu:

  • agregacji oszczędności energii powstałych w wyniku inwestycji finansowanych ze środków publicznych, m. in. z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, środków europejskich oraz środków pochodzących z NFOŚiGW oraz wfośigw; oszczędności te będą zaliczane do  realizacji krajowego celu oszczędności energii finalnej na 2030 r.
  • uszczelnienia systemu monitorowania i raportowania oszczędności energii u odbiorcy końcowego,
  • określenia wskaźników efektów ekonomicznych poszczególnych programów i instrumentów finansowych.

W ramach spotkania eksperci z Ministerstwa Klimatu i Środowiska przybliżą informacje na temat:

  • krajowego obowiązku oszczędności energii finalnej w perspektywie na 2030 rok,
  • celu powołania Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej,
  • efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego,
  • rodzajów przedsięwzięć na rzecz efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego,
  • obowiązków sprawozdawczych podmiotów wprowadzających informacje do Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Link do spotkania wysyłany jest po zarejestrowaniu się Uczestnika przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie.

Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej szczegółów o spotkaniu oraz wypełnić formularz rejestracji

Dodatkowo zapraszamy do odwiedzenia strony Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama