Paliwa dla energetyki

Podpisano list intencyjny w sprawie sprzedaży akcji LW Bogdanka Skarbowi Państwa

18 czerwca w siedzibie LW Bogdanka podpisano list intencyjny w sprawie sprzedaży akcji LW Bogdanka Skarbowi Państwa.

Zgodnie z jego postanowieniami, Enea i Ministerstwo Aktywów Państwowych będą współpracować przy przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji. Podpisanie listu intencyjnego było możliwie dzięki przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., którą przedłożył Minister Aktywów Państwowych.

– Dla Bogdanki otwiera to nowe perspektywy rozwoju. Tak długo jak będzie w Polsce potrzebny węgiel energetyczny, będziemy go tanio i skutecznie dostarczać na rynek krajowy, tak żeby nawet w 2040 r. – gdzie wiemy, że na obecną chwilę szacowane zapotrzebowanie to 11 mln ton – to był właśnie węgiel polski, z Bogdanki – powiedział Prezes Bogdanki Artur Wasil.

– To restrukturyzacja sektora górniczego. Rząd podjął decyzję o wydzieleniu ze spółek energetycznych aktywów węglowych i utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Prace w tym kierunku postępują bardzo intensywnie. Według naszych założeń do końca tego roku ten projekt powinien zostać zrealizowany, czyli powinna zostać powołana Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, a tym samym spółki energetyczne – w tym Enea, Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia – te wszystkie spółki energetyczne przekażą swoje elektrownie węglowe do tego nowo powstałego podmiotu – mówił Wicepremier Jacek Sasin.

– Ten etap sprawi by Bogdanka rozwijając się zapewniała nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, ale i bezpieczeństwo surowcowe Polski. Będzie to z korzyścią dla Polski, dla Lubelszczyzny ale i dla pracowników spółki – przyznał Michał Moskal, Szef Gabinetu Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

– Bogdanka uzyskuje podmiotowość na nowo. Lubelszczyzna to Bogdanka i Azoty, nasze perły w koronie i przywracamy Bogdankę Lubelszczyźnie – powiedział Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Paweł Majewski Prezes Enea podkreślił, że uzyskane środki ze sprzedaży udziałów w kopalni będą zainwestowane w odnawialne źródła energii.

Skarb Państwa nabędzie od Enei łącznie 21 962 189 akcji LW Bogdanka do końca 2023 r. – zakłada podpisany przez strony list intencyjny. LW Bogdanka wydobywa głównie węgiel energetyczny, wykorzystywany przez krajowe elektrownie jako paliwo do wytwarzania energii elektrycznej. W przeważającej części produkcja kopalni trafia do Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Połaniec, które wchodzą w skład Grupy Enea.

Źródło: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Działy

Reklama