Elektroenergetyka

Wiceminister Piotr Dziadzio na Globalnym Forum Ryzyka Energetycznego

Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna to główne tematy Globalnego Forum Ryzyka Energetycznego, zorganizowanego przez Międzynarodowe Forum Energetyczne (ang. The International Energy Forum – IEF ) i Globalne Stowarzyszenie Specjalistów ds. Ryzyka (ang. Global Association of Risk Professionals – GARP). W spotkaniu, które odbyło się 14 czerwca 2022 r. w Madrycie, uczestniczył Wiceminister Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio, który zaprezentował założenia polskiej strategii energetycznej, postępy w jej wdrażaniu oraz wyzwania w jej realizacji.

Zdaniem wiceministra transformacja energetyczna, by została zrealizowana z sukcesem, powinna być neutralna technologicznie, zapewniać transfer technologii między krajami i solidarność w eliminowaniu zagrożeń.

– Obecnie mamy jednak do czynienia z najtrudniejszym od lat okresem niestabilności – zauważył Piotr Dziadzio, Wiceminister Klimatu i Środowiska.

Jak zaznaczył, Polska bezwzględnie potępia rosyjską agresję na Ukrainę, wskazał że należy zrobić wszystko, aby ją zakończyć.

– W obecnych realiach szczególnie ważne jest osiągnięcie suwerenności energetycznej poprzez dywersyfikację dostaw, inwestycje w moce produkcyjne, rozbudowę infrastruktury liniowej i magazynowej oraz rozwój paliw alternatywnych – podkreślił.

Wiceminister dodał, że ta trudna sytuacja uświadamia nam, że transformacja energetyczna i walka ze zmianami klimatycznymi to nie tylko wyzwanie, ale także szansa na wdrożenie rozwiązań, które sprawią, że systemy energetyczne będą bardziej stabilne i przewidywalne niż są dzisiaj.

– Dziś trzeba przekonać przedsiębiorców, że inwestowanie w zieloną energię jest opłacalne i ma poparcie rządów i społeczeństw – powiedział.

W trakcie dyskusji podkreślono, iż dzięki sprawnej współpracy międzynarodowej udało się zażegnać szok popytowy, jaki blokady spowodowane pandemią Covidową oraz wojną na Ukrainie, wywołały na światowych rynkach oraz osiągnąć globalny konsensus w sprawie rozwiązań klimatycznych. Jednak silny powrót popytu na energię w okresie ożywienia gospodarczego i utrzymujące się osłabienie zachęt do inwestowania w ropę naftową i gaz stale zwiększają niestabilność cen energii i towarów. Podkreślono fakt odczuwalnych skutków gospodarczych na światowych rynkach, co jest efektem inwazji Rosji na Ukrainę, a także wpływ sankcji UE na biznesowe transakcje finansowe. Niestety obecna sytuacja geopolityczna spowodowała znaczący wpływ na wzrost cen i wzrost inflacji.

Stawia to przed producentami i konsumentami nowe wyzwania, w związku z którymi na nowo ocenia się i aktualizuje szereg rozwiązań w zakresie polityki i zarządzania ryzykiem dotyczących kwestii bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju. Sesje tematyczne poświęcone były omówieniu kwestii zapewnienia globalnego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu szeroko pojętego społeczeństwa oraz umożliwienia sprawiedliwych i uporządkowanych przemian energetycznych.

Kluczowe wnioski ze wspólnego posiedzenia IEF i GARP pomogą w globalnym dialogu na temat bezpieczeństwa energetycznego, w kontekście zachodzących zmian klimatycznych oraz wzmocnią zrównoważony rozwój w nowym środowisku ryzyka oraz zarządzanie rynkiem energii.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama