Elektroenergetyka

Polsko-holenderskie rozmowy o bezpieczeństwie energetycznym

Współpraca polsko-holenderska w obszarach bezpieczeństwa energetycznego, LNG oraz energii jądrowej to główne tematy rozmów Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy z holenderskim Ministrem ds. Klimatu i Energii Rob’em Jetten’em. Spotkanie odbyło się 14 czerwca 2022 r. w Warszawie.

Minister Anna Moskwa zaznaczyła, że Polska dąży do szybkiego wdrożenia unijnych sankcji na zakup ropy i produktów naftowych z Rosji. W jej opinii przyjęty szósty pakiet sankcji jest kolejnym niezbędnym elementem ograniczania zysków z handlu ropą dla rosyjskiego budżetu. Polska liczy na dalsze stanowcze kroki Unii Europejskiej w zakresie sankcji wobec Rosji za barbarzyńską inwazję na Ukrainę. Zdaniem Szefowej resortu klimatu i środowiska Unia Europejska musi solidarnie sprzeciwić się rosyjskiemu szantażowi.

– Polska i Holandia są w podobnej sytuacji, odmawiając podporządkowania się ultimatum „gaz za ruble”. Nasze spółki mogłyby konsultować przyszłe działania wobec Gazpromu, co może być pomocne w znalezieniu najwłaściwszego rozwiązania w realizacji ich praw umownych – powiedziała w trakcie spotkania Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Minister podkreśliła też, że chociaż obecnie wydaje się, że pełne embargo gazowe na Rosję nie jest osiągalnym celem, możliwości nałożenia ceł na rosyjski gaz powinny zostać dokładnie przeanalizowane. Zdaniem Minister ze względu na fakt, że Polska i Holandia są obecnie w gorszej sytuacji handlowej niż państwa płacące w rublach, kraje te mogłyby wypracować wspólne stanowisko w niniejszej sprawie.

– Obecny kryzys energetyczny i rosyjska agresja na Ukrainę mogą być punktem zwrotnym w podejściu do energetyki jądrowej w UE. Zapewnienie stabilnych dostaw, praktycznie bezemisyjnej energii, po cenach akceptowalnych dla odbiorców końcowych stało się niezbędne, a niektóre państwa członkowskie ponownie rozważają odnowienie swoich programów jądrowych lub wcześniejsze decyzje o wycofaniu – dodała.

Tematem rozmów były także kwestie dotyczące celów i założeń pakietu Fit for 55.

– Wojna w Ukrainie zmieniła sytuację geopolityczną w Europie. Aktualna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów związanych z polityką klimatyczno-energetyczną UE i powoduje konieczność podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych kroków, ale również skrupulatnej weryfikacji założeń polityki długoterminowej zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej – zauważyła Minister Anna Moskwa.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama