Ciepłownictwo

Nowe sieci ciepłownicze i węzły cieplne – ruszyły letnie modernizacje PGE Toruń

PGE Toruń podczas tegorocznych prac modernizacyjno – rozwojowych wymieni i wybuduje łącznie około 7 km ciepłociągów. Ponadto, powstanie blisko 70 węzłów indywidualnych z automatyką pogodową. Dzięki tym działaniom mieszkańcy będą mieli komfort cieplny przez cały rok. Zyska też środowisko – ograniczone zostaną straty ciepła podczas przesyłania nowymi ciepłociągami, dlatego mniej energii pierwotnej wykorzystanej zostanie  do produkcji ciepła.

PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest właścicielem sieci ciepłowniczych w Toruniu o długości 267 km. Ponad 60% ciepłociągów, które posiada toruńska spółka, to nowoczesna infrastruktura oparta na rurach preizolowanych. Najważniejszym kryterium wymiany ciepłociągów  jest stan sieci kanałowych, które występują jeszcze w niektórych rejonach miasta. Stąd są one systematycznie wymieniane na nowoczesne sieci preizolowane. W 2022 r. prace modernizacyjne już się rozpoczęły i potrwają do września br.

– W ramach tegorocznych modernizacji, które prowadzone będą w różnych częściach Torunia, zmodernizujemy 3,5 km sieci ciepłowniczych. Dodatkowo, wybudujemy prawie tyle samo nowych sieci i przyłączymy cieplnych. Łączny koszt tegorocznych modernizacji wyniesie około 8 mln zł. W tym roku zrealizujemy również pilotażowy projekt na jednym z toruńskich osiedli, polegający na likwidacji węzła grupowego i wyposażeniu ponad 30 domów jednorodzinnych w tzw. stacje przymieszkaniowe, czyli nowatorskie urządzenia o niewielkich rozmiarach, które nie wymagają dodatkowego pomieszczenia. Znacząco poprawią one komfort cieplny i obniżą koszty ogrzewania mieszkańcom tego osiedla – mówi Robert Kowalski, Prezes Zarządu PGE Toruń.

Tegoroczne modernizacje będą prowadzone w rejonie osiedla Na Skarpie, na Szosie Chełmińskiej, osiedla Wojska Polskiego, ul. Mickiewicza, przy auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz na toruńskiej Starówce. Poza modernizacją sieci ciepłowniczej, będą wymieniane mniej efektywne węzły grupowe na wysokosprawne węzły indywidualne. Wszystkie działania modernizacyjne poprawią efektywność sytemu ciepłowniczego w Toruniu, co odczują mieszkańcy w postaci nieprzerwanych dostaw ciepła. Ponadto modernizacje przyniosą korzyści środowiskowe. Dzięki ograniczeniu strat ciepła podczas przesyłania nowymi ciepłociągami, do produkcji zostanie wykorzystana mniejsza ilość energii pierwotnej, co z kolei ograniczy ilość gazów cieplarnianych powstających podczas wytwarzania energii.

PGE Toruń, niezależnie od letnich modernizacji ciepłociągów i węzłów cieplnych, cały rok prowadzi prace związane z przyłączaniem kolejnych budynków do sieci ciepłowniczej – W tym roku planujemy przyłączyć około 60 budynków na osiedlu Jar, w rejonie ul. Targowej, na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu oraz na obszarze tzw. Abisynii – dodaje Prezes Robert Kowalski.

Część prac modernizacyjnych wynika z projektów rozwojowych związanych z nowymi torowiskami prowadzonych przez Miejski Zakład Komunikacji (MZK) w Toruniu.

– W ramach prowadzonej przez MZK w Toruniu budowy nowych linii tramwajowych, wymieniamy również ciepłociągi występujące na trasie modernizacji i nowych torowisk. Tak więc mieszkańcy zyskają nie tylko nowe trasy komunikacyjne, ale także w tych rejonach nowe sieci ciepłownicze i pewność zasilania w ciepło zimą. Dodam, że w części rejonów, gdzie jest to możliwe powstaną tzw. zielone torowiska z trawami i roślinami, podobnie jak wzdłuż ul. Broniewskiego – wyjaśnia Zbigniew Wyszogrodzki, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

MZK będzie prowadziła swoje prace, połączone z wymianą ciepłociągów, w rejonie Ronda Czadzcy, Ronda Szosy Chełmińskiej – Raczkiewicza oraz skrzyżowań ulic Szosa Chełmińska – Grudziądzka i ulic Polnej – Ugory.

Prace modernizacyjne będą się wiązać z czasowymi przerwami w dostawie ciepłej wody do budynków w rejonach objętych pracami. PGE Toruń informuje na bieżąco klientów o terminach przerw w dostawie ciepłej wody, natomiast właścicieli terenów – o możliwych utrudnieniach. Spółka dokłada wszelkich starań, aby prace modernizacyjne były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców. Planowany harmonogram prac modernizacyjnych i wynikających z nich przerw w dostawie ciepłej wody jest już dostępny na stronie internetowej PGE Toruń.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama