Ciepłownictwo

Dwa nowe kominy stanęły na terenie Elektrociepłowni w Kielcach

W Elektrociepłowni w Kielcach zakończył się montaż dwóch 35-metrowych kominów, najbardziej charakterystycznych elementów nowej inwestycji – powstającej kotłowni gazowej. 

Na terenie inwestycji zakończono już wszystkie roboty przy posadzce kotłowni oraz fundamentach stacji przygotowania gazu. W ostatnich dniach na plac budowy dotarł także transport dwóch kominów. Każdy z nich składa się z dwóch części, które kolejno ustawiano na fundamentach. Oba kominy mierzą po 35 m wysokości, a ich średnica zewnętrzna wraz z galeriami wynosi 6,2 m. Prace montażowe trwały łącznie 5 dni, a do ich przeprowadzenia wykorzystano specjalistyczne dźwigi.

Kominy, które stanęły przy budowanej kotłowni gazowej, nie są tak okazałe i widoczne kominy węglowe znajdujące się na terenie Elektrociepłowni. Nowe kominy mierzą zaledwie 35 m wysokości, podczas gdy najwyższy komin kotła węglowego WP-140, ma blisko 200 m. Ta znacząca różnica wynika z zachodzących zmian technologicznych  oraz zastosowania niskoemisyjnego paliwa gazowego do produkcji ciepła – powiedział Zbigniew Duda, Dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie kotłownia gazowa o łącznej mocy 160 MWt. Zakończenie prac budowlanych i oddanie kotłowni do eksploatacji planowane jest na koniec 2022 r. Obok tej inwestycji wybudowany zostanie również kogeneracyjny blok gazowy składający się z turbiny gazowej o mocy elektrycznej ok. 8 MWe i wodnego  kotła odzysknicowego o mocy cieplnej ok. 14 MW. Dla tego zadania inwestycyjnego wydano już Decyzję o warunkach zabudowy. Wykonawcą projektu budowlanego bloku gazowego jest  Firma Antea Polska S.A. Spółka ta odpowiedzialna będzie także za uzyskanie pozwolenia na budowę. Wkrótce zostanie ogłoszony również Generalny Realizator tego przedsięwzięcia. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początek przyszłego roku.

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie również inne projekty inwestycyjne związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych: w Siechnicach, Bydgoszczy i Zgierzu. Nowa elektrociepłownia EC Czechnica w Siechnicach będzie inwestycją o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej i zastąpi w 2024 r. istniejącą elektrociepłownię węglową. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: EC Gdańsk, EC Kraków oraz EC Rzeszów.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama