Artykuły Polecane Technologie

Zautomatyzuj wysyłanie e-faktur – połącz się z PEF

Sposobem na bezpośrednie połączenie systemu finansowo-księgowego Twojej firmy z PEF – Platformą Elektronicznego Fakturowania – jest wykorzystanie interfejsu API.

E-usługi platformy PEF dostępne są poprzez trzy kanały dostępu: aplikację webową, desktopową oraz dedykowane API. Po wykorzystaniu aplikacji webowej do zarejestrowania konta i utworzenia użytkowników, możliwe jest całkowite zautomatyzowanie obsługi wysyłanych i otrzymywanych dokumentów – do tego celu wystarczy zintegrowanie własnego systemu finansowo-księgowego z ogólnodostępnym API. Specyfikacja interfejsu jest wspólna dla obu Brokerów Platformy i została między nimi uzgodniona. Użytkownikom zostały udostępnione przewodniki implementacyjne, które ułatwiają zrozumienie zastosowanych w procesach metod i zapytań. Od początku funkcjonowania PEF szkolenie w zakresie integracji odbyło ponad 100 podmiotów – profesjonalnych dostawców oprogramowania. Z każdym miesiącem działania usługi przybywa podmiotów, które w ten sposób upraszczają obieg dokumentów w swoich środowiskach pracy.

Szczegółowe informacje i przewodnik implementacyjnych API są dostępne na stronie: https://efaktura.gov.pl/dokumentacja/

Dlaczego warto wykorzystać API?

Korzystanie z API przyspiesza i usprawnia proces obsługi dokumentów w firmie lub urzędzie. Dzięki użyciu interfejsu, dokumenty automatycznie są pobierane do rodzimego systemu finansowo-księgowego podmiotu. Platforma Elektronicznego Fakturowania może być także zintegrowana z powszechnie wykorzystywanym w urzędach rozwiązaniem EZD.

Działanie API polega na cyklicznym odpytywaniu o pojawienie się nowego dokumentu. Analogicznie, również model wysyłki jest oparty o cyklicznie przekazywanie wytworzonych komunikatów wprost na kolejkę, a następnie już standardowej obsługi przez Access Point sieci Peppol. Dzięki API, użytkownik nie musi już tworzyć i przesyłać dokumentów w dwóch osobnych systemach – wszystko to co odbywa się na poziomie graficznej warstwy Platformy czy sieci Peppol, zostaje poza jego zainteresowaniem. Wdrożenie pełnej obsługi integracyjnej umożliwia rzecz jasna odbieranie i wysłanie nie tylko samych dokumentów, ale również ich statusów w tym ewentualnych błędów. Dzięki temu użytkownik zawsze otrzyma informację o przyczynie ewentualnych odrzuceń lub potwierdzenie skutecznego dostarczenia dokumentu do odbiorcy.

Wszystkie funkcjonalności są oczywiście dostępne także z poziomu aplikacji webowej i jest to kanał również wykorzystywany. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie czy potrzebuję API być może najprościej będzie oszacować liczbę dokumentów przetwarzanych cyklicznie w strukturze swojego pracodawcy. Kanał ten jest bez wątpienia dedykowany tym urzędom i firmom, które w codziennej praktyce przetwarzają dziesiątki, a czasem nawet tysiące dokumentów. Jeśli zaś liczby te są niewielkie, dostęp do kanału webowego wydaje się wystarczający – nic nie stoi niemniej na przeszkodzie, aby i takie rozwiązania integrować z PEF.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Działy

Reklama