Ochrona środowiska

Przybywa lasów na poprzemysłowych terenach Kopalni Bełchatów

Kopalnia Bełchatów, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, systematycznie prowadzi rekultywację terenów pogórniczych. Tylko od jesieni ubiegłego roku posadziła na nich ponad 380 tys. nowych, liściastych i iglastych drzewek. Na obszarach poprzemysłowych PGE GiEK powstają nowe wartościowe krajobrazy i ekosystemy, dzięki którym rozwija się bioróżnorodność. 

Kopalnia Bełchatów sukcesywnie przeprowadza prace rekultywacyjne, przede wszystkim w kierunku leśnym, na terenach, na których zakończono już eksploatację węgla brunatnego. W ramach tych działań jesienią ub. r. prowadziła zalesienia na obszarach zwałowiska zewnętrznego pola Szczerców i pola Bełchatów. W sumie posadzono 180 tys. drzewek liściastych, w tym między innymi brzozę brodawkowatą, olszę szarą i modrzew europejski. Podczas tegorocznych prac rekultywacyjnych oddział posadził 200 tys. drzewek sosny zwyczajnej.
42,6 tys. sadzonek przeznaczono na zalesienia pogórniczych terenów pola Bełchatów natomiast pozostałą część sosny zasadzono na zwałowisku zewnętrznym pola Szczerców, wykonując zalesienia planowe oraz uzupełniające.

 – Prowadząc naszą działalność wydobywczą, dbamy o minimalizowanie jej oddziaływania na środowisko, dlatego tereny poeksploatacyjne podlegają bieżącej rekultywacji. Dzięki temu tereny pogórnicze stwarzają wyjątkowe możliwości ich zagospodarowania mówi Andrzej Legeżyński, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

­ Rekultywacja w kierunku leśnym tworzy stabilny i bioróżnorodny ekosystem, który zabezpiecza zdeponowane na zwałowiskach masy ziemne przed erozją. Rekultywacja leśna daje początek procesom glebotwórczym oraz tworzy warunki życia dla wielu organizmów. Na obszarach poprzemysłowych PGE GiEK powstają nowe wartościowe krajobrazy i ekosystemy, dzięki którym nasze tereny zyskują bogatą bioróżnorodność podkreśla Prezes.

***

Kopalnie PGE GiEK realizują rekultywację terenów poeksploatacyjnych niemalże od początku swojej działalności. Dzięki temu posiadają kilkudziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych i efektywnych rozwiązań przyjaznych naturze. W ten sposób w znacznym stopniu ograniczają środowiskowe skutki wydobywania węgla.

W pobliżu odkrywki Kopalni Bełchatów zrekultywowano ponad 2200 ha terenów poeksploatacyjnych, 1500 ha przeobrażonych, zalesionych gruntów przekazano Lasom Państwowym. Kopalnia Turów prowadzi rekultywację terenów pogórniczych od lat sześćdziesiątych XX w. Na przestrzeni lat zrekultywowała prawie 2700 ha, z czego 2300 ha przekazała administracji Lasów Państwowych oraz Starostwu Powiatowemu w Zgorzelcu. Łącznie, na terenach pogórniczych Kopalni Turów i Bełchatów posadzono do tej pory ok. 47 mln drzew.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Działy

Reklama