Ochrona środowiska

Planowy postój Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w krakowskiej Elektrociepłowni

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE – właściciel  krakowskiej elektrociepłowni,  rozpoczyna 6 czerwca br. coroczny przegląd instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS).

Przerwa w pracy IMOS to planowe działanie, które ma zapewnić prawidłową eksploatację. Lato to czas na wykonanie przeglądów, napraw i remontów poszczególnych elementów instalacji, co umożliwia prawidłowe i bezawaryjne działanie instalacji przez cały rok.

Cały proces wpisany jest w standardową procedurę działania krakowskiej elektrociepłowni w celu zapewnienia skuteczniejszej i bardziej ekologicznej pracy urządzeń, a to wszystko z myślą o mieszkańcach Krakowa. Dzięki corocznemu przeglądowi instalacji możliwa jest konserwacja oraz usunięcie zaobserwowanych nieprawidłowości wszystkich strategicznych urządzeń, przede wszystkim w absorberze, którego bezawaryjna praca wymagana jest przez cały sezon grzewczy.

Sercem instalacji mokrego odsiarczania spalin jest absorber – to tutaj spaliny pochodzące z 5 kotłów są pozbawiane tlenków siarki i pyłów – mówi Antoni Korus, Dyrektor Techniczny Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie. – Ponadto, w ramach przygotowania instalacji do spełniania zaostrzonych wymogów emisyjnych, w 2021 r., wykonana została modernizacja wentylatorów wspomagających przepływ spalin ­– dodaje.

Technologia mokrego odsiarczania polega na wiązaniu tlenków siarki, wodnym roztworem mączki wapiennej tzw. sorbentem. W związku z tym, że sorbent ma bezpośredni kontakt z gorącymi spalinami, znaczna część wody znajdująca się w tej instalacji odparowuje i w postaci pary wodnej unosi się z komina do atmosfery. Stąd też stale widoczny nad kominem obłok pary wodnej.

W czasie postoju IMOS pozostałe urządzenia ochrony powietrza, tj. elektrofiltry oraz instalacja odazotowania spalin pozostaną w eksploatacji.

Przegląd IMOS nie będzie miał wpływu na produkcję ciepła, która realizowana jest w sposób ciągły, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców Krakowa.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama