Edukacja

Lekcja marzeń na Dzień Dziecka: o OZE na prawdziwej farmie wiatrowej

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przygotowało specjalną lekcję na farmie wiatrowej. W ramach „Szkoły z wiatrem” – projektu edukacyjnego, dzieci ze szkoły w Domaszewnicy wybrały się na praktyczną lekcję o odnawialnych źródłach energii pod samym wiatrakiem, by poznać technologię dającą energię z wiatru. PSEW łączy Dzień Dziecka z nadchodzącym Dniem Wiatru i uczy w duchu ekologii, zwiększając świadomość o zielonej energii wśród dzieci w różnym wieku. 

Tuż przed 1 czerwca – Dniem Dziecka uczniowie ze szkoły w Domaszewnicy uczestniczyli w lekcji marzeń. Razem z opiekunami dzieci z klas I – VII miały okazję zwiedzić wnętrze wiatraka, posłuchać ciekawostek o energetyce wiatrowej i wreszcie dowiedzieć się jak wiatrak produkuje czystą energię.

– Takich projektów jak „Szkoła z wiatrem” powinno być zdecydowanie więcej. Dzieci w ciekawy i angażujący sposób dowiedziały się w szkole, dlaczego warto produkować energię ze źródeł odnawialnych oraz jaki ma to wpływ na środowisko. Dzięki konkursowi, który nasi uczniowie wygrali – mogłyśmy zabrać ponad 50 dzieci na wycieczkę na farmę wiatrową, gdzie dowiedziały się jeszcze więcej. Były pod ogromnym wrażeniem, to dla nich z pewnością niezapomniane przeżycie i jedna z najlepszych lekcji, w której brali udział – mówi Joanna Szumlewicz, nauczycielka fizyki w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy.

Chcąc edukować od najmłodszych lat i jeszcze bardziej zwiększać świadomość zielonej energii, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wraz z ekspertem z firmy Novenergia przeprowadziło EKOlekcję na farmie wiatrowej pod Głuchowem, który przybliżyła dzieciom aktualne problemy klimatu i pomogła zrozumieć czym są odnawialne źródła energii.

– Klimat i ochrona środowiska dotyczą każdego z nas. Jego konsekwentne zanieczyszczanie i degradacja może mieć katastrofalne skutki. Kolejne pokolenia mogą żyć w świecie, który nie będzie taki sam jak ten znany z czasów naszego dzieciństwa. Dlatego głównym zamysłem Szkoły z Wiatrem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na codzienne zanieczyszczanie środowiska przez człowieka i pokazanie, jak już dziś możemy przeciwdziałać zmianom klimatycznym – mówi Małgorzata Żmijewska-Kukiełka, menadżer ds. komunikacji w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej.

Projekt „Szkoła z wiatrem” przygotowany przez PSEW, to przedsięwzięcie edukacyjne, które przybliża dzieciom i młodzieży współczesne zagrożenia dla czystej i zielonej planety, jednocześnie promując idee proekologiczne, w tym poszerzanie wiedzy o korzyściach płynących z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii m. in. energetyki wiatrowej. Inicjatywa ma na celu kształtowanie od najmłodszych lat nawyków chroniących Ziemię i uzmysłowić jak istotne znaczenie dla klimatu ma ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla. Projekt jest bezpłatny i planowana jest jego kolejna edycja z nowymi konkursami dla dzieci i nauczycieli w nadchodzącym roku szkolnym.

Troska o środowisko naturalne i przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu to aktualnie największe wyzwania stojące przed światem, ale niestety często nadal pomijane w aktualnej podstawie programowej w szkołach. Będziemy potrzebowali coraz więcej zielonej i taniej energii, a energia wiatrowa to czysta ekologia i do tego najtańsza dostępna technologia wytwarzania energii.

– Mamy nadzieję, że coraz większe zaangażowanie w projekt kolejnych polskich szkół w nadchodzącym roku szkolnym przerodzi się w większą wrażliwość wśród dzieci i młodzieży na zagadnienia związane z ochroną środowiska. Wierzymy, że nowe pokolenia będę dorastać z wiedzą na temat wpływu człowieka na naturę, by móc świadomie wykonywać te dobre, drobne gesty dla Matki Ziemi. Chcemy, by „Szkoła z wiatrem” stała się flagowym projektem edukującym o OZE w polskich szkołach – dodaje Małgorzata Żmijewska-Kukiełka z PSEW.

Więcej informacji na stronie: www.szkolazwiatrem.pl

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Działy

Reklama