OZE

PGE wybuduje kolejne farmy fotowoltaiczne w czterech województwach

PGE Energia Odnawialna, z Grupy PGE, wybuduje siedem nowych farm fotowoltaicznych. Spółka wyłoniła wykonawców czterech inwestycji i ogłosiła przetargi na wykonawców trzech kolejnych instalacji. Farmy o łącznej mocy 29 MW powstaną na Podlasiu, Mazowszu, Wielkopolsce i w województwie lubuskim.

Instalacje PV Gutki 1, PV Gutki 2 o łącznej mocy 12 MW zostaną wybudowane na wydzierżawionych przez spółkę gruntach prywatnych znajdujących się w powiecie grajewskim na Podlasiu. Natomiast PV Huszlew 1 i PV Huszlew 2 o łącznej mocy 13 MW, PGE Energia Odnawialna uruchomi w powiecie łosickim na Mazowszu. Zgodnie z harmonogramem wszystkie inwestycje zostaną oddane do użytku na wiosnę 2023 r.

Kilka miesięcy później powstaną kolejne, tym razem jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne PV Siedlisko 1 i PV Siedlisko 2 w województwie lubuskim oraz dwumegawatowa PV Ruchocinek w pobliżu Kalisza. Postępowanie przetargowe na te projekty zostało właśnie ogłoszone, a wykonawcy będą wyłonieni w ciągu kilku tygodni.

Zgodnie z nową strategią, Grupa Kapitałowa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Zostanie to osiągnięty poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe instalacje jak i znacznie większe przedsięwzięcia. Nowe inwestycje spółki realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również – tak jak w przypadku PV Huszlew 1 i 2 – na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

Jeszcze w tym roku PGE Energia Odnawialna rozpocznie budowę jednej z największych inwestycji fotowoltaicznej w Polsce. Chodzi o instalację składającą się dwóch farm – PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2. Powstanie ona do końca 2023 r. na terenie gminy Grębów w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu.

Dodatkowo spółka do końca 2022 r. ma w planach uzyskanie szeregu pozwoleń na budowę projektów PV o mocy ok. 260 MW. To bardzo dużo biorąc pod uwagę, że otrzymanie wszystkich zgód, decyzji środowiskowych i innych niezbędnych dokumentów trwa wiele miesięcy. W kolejnych latach, gdy ten proces przyspieszy, PGE będzie mogła rokrocznie ogłaszać przetargi na ponad 300 MW megawatów w energetyce słonecznej.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

Źródło: PGE Energia Odnawialna S.A.

Działy

Reklama