Paliwa dla energetyki

PGNiG wzmacnia potencjał wydobywczy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

PGNiG Upstream Norway  podpisało z Wellesley Petroleum umowę kupna udziałów w złożu gazowym Ørn na Morzu Norweskim. Jego eksploatacja zapewni GK PGNiG dodatkowe 0,25 mld m3 gazu ziemnego rocznie od 2026 r.

Norweska spółka zależna PGNiG SA zawarła z Wellesley Petroleum umowę dotycząca nabycia 40% udziałów w koncesji PL942, obejmującej złoże Ørn. Zgodnie z danymi Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego udokumentowane zasoby wydobywalne złoża wynoszą ok. 6,75 mld m3 gazu ziemnego, 0,17 mln ton ropy naftowej oraz 0,79 mln ton NGL.

– Transakcja kupna udziałów w złożu Ørn potwierdza nasze aspiracje dalszego dynamicznego rozwoju działalności wydobywczej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. To nasz priorytetowy rynek zagraniczny, również ze względu na jego znaczenie dla dywersyfikacji dostaw gazu do Polski po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe w tym rokupowiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Złoże Ørn doskonale wpisuje się w nasze plany wzmocnienia potencjału wydobywczego i optymalizacji kosztowej obszaru Skarv, który jest głównym ośrodkiem naszej działalności na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Cenimy sobie możliwość współpracy z tak uznanym i doświadczonym partnerem, jakim jest Wellesley Petroleum. Transakcja kupna Ørn jest efektem dobrych i długoletnich relacji między naszymi firmami – dodała.

To już drugie złoże, które PGNiG Upstream Norway kupiło od Wellesley Petroleum. W 2019 r. spółki podpisały umowę kupna–sprzedaży 20% udziałów w koncesjach PL636 i PL636B obejmujących złoże Duva.

– Ørn był dla nas bardzo satysfakcjonującym projektem – począwszy od złożenia wniosku o koncesję, poprzez udaną kampanię wierceń poszukiwawczych, a wreszcie po przekształcenie odkrycia w wysokiej jakości projekt rozwojowy. Transakcja na tym etapie pozwala nam ponownie skoncentrować nasze zasoby na działalności poszukiwawczej a także świadczy o trwałym potencjale tworzenia wartości, jaki niosą ze sobą poszukiwania gazu ziemnego w Norwegii. Jesteśmy przekonani, że znakomite zarządzanie i niski profil emisji gazów cieplarnianych związanej z pracami poszukiwawczymi, mogą uczynić z Norwegii najpewniejsze i najbardziej ekologiczne źródło gazu dla Europy – podkreślił Chris Elliott, Dyrektor Generalny Grupy Wellesley. – Dziękujemy Grupie PGNiG za sprawny przebieg transakcji. Bez wątpienia dzięki swojemu doświadczeniu PGNiG wniesie cenny wkład w proces tworzenia planów zagospodarowania złoża – uzupełnił.

Złoże Ørn zostało udokumentowane poprzez odwiert poszukiwawczy w 2019 r. Jego zagospodarowanie ma rozpocząć się w 2023 r., a produkcja spodziewana jest od 2026 r. Zgodnie z aktualnymi danymi operatora złoża, AkerBP, wolumen wydobycia przypadający na PGNiG Upstream Norway ma wynieść średnio ok. 0,25 mld m3 gazu ziemnego rocznie w okresie 2026-2035.

Ørn zlokalizowany jest ok. 20 km od złoża Skarv, w którym PGNiG Upstream Norway również posiada udziały. Pozwoli to wykorzystać istniejącą już infrastrukturę wydobywczą, w tym pływającą jednostkę produkcyjno-magazynującą Skarv FPSO, aby skrócić czas i zmniejszyć koszty uruchomienia produkcji. PGNiG Upstream Norway zastosowało to samo rozwiązanie w przypadku innych posiadanych złóż w okolicach Skarv: Ærfugl i Gråsel, co pozwoliło zwiększyć rentowność ich eksploatacji. Dodatkowo – wykorzystanie gotowej infrastruktury umożliwi ograniczenie emisji CO2 związanych z zagospodarowaniem złoża.

Operatorem złoża Ørn jest AkerBP, który posiada 30% udziałów. Drugim partnerem jest Equinor Energy, również posiadający 30% udziałów. Nabycie przez PGNiG Upstream Norway pozostałych 40% udziałów od Wellesley Petroleum wymaga jeszcze zgody ze strony m. in. norweskiej administracji naftowej.

PGNiG Upstream Norway posiada udziały w 59 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i prowadzi wydobycie z czternastu złóż. W ub. r. wolumen produkcji gazu ziemnego przez Spółkę wyniósł 1,42 mld m3 wobec 0,48 mld m3 w 2020 r. Dynamiczny wzrost był możliwy między innymi dzięki nabyciu wszystkich aktywów INEOS E&P Norge, w tym 21 koncesji, oraz innym akwizycjom z lat 2017-2020 a także zakończeniu zagospodarowania złoża Ærfugl i uruchomieniu wydobycia ze złóż Gråsel i Duva. Prognoza wydobycia PGNiG na 2022 r. zakłada pozyskanie ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym 3 mld m3 gazu ziemnego.

Źródło: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Działy

Reklama