CSR w Energetyce

Rodzina sokołów wędrownych zamieszkujących Elektrownię Dolna Odra powiększyła się o trojaczki

W gnieździe na kominie Elektrowni Dolna Odra wykluły się trzy młode sokole samice. Trzytygodniowe sokoły zostały właśnie zaobrączkowane przez sokolników ze Stowarzyszenia Na Recz Dzikich Zwierząt „Sokół” z Włocławka.

Elektrownia Dolna Odra od 19 lat gości sokoły wędrowne. Każdego roku w gnieździe na świat przychodzą pisklęta. Cieszymy się, nasza spółka może pomóc w odbudowie populacji tego zagrożonego gatunku – zapewnia Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W Polsce występuje zaledwie kilkanaście par sokoła wędrownego. Jest to największy lęgowy gatunek sokoła zamieszkujący Polskę. Ptaki te gnieżdżą się na półkach skalnych, w górach lub na klifach oraz w lasach. Same nie budują gniazd, wykorzystując gniazda innych dużych ptaków, zwłaszcza drapieżnych – bielików, rybołowów, orlików, a także bocianów czarnych. Bardzo chętnie zajmują też gniazda w koloniach czapli i kormoranów. Gatunek ten, aby przetrwać, musiał dostosowywać się do zmieniających się warunków. Jednym z  takich przystosowań jest jego adaptacja do terenów zurbanizowanych, takich jak wieżowce czy też kominy zakładów przemysłowych.

Sokoły gniazdujące na kominie Elektrowni Dolna Odra są pod opieką Stowarzyszenia Na Recz Dzikich Zwierząt „Sokół” z Włocławka.

W gnieździe mamy trzy młode, dobrze odkarmione, już wyrośnięte samiczki. Przez wiele lat gniazdowała tu jedna samica, która była rozpoznana, a w tym roku mamy nową samicę – mówi Sławomir Sielicki, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”.

Podczas kolejnej wizyty sokolników planowana jest również wymiana gniazda. Nowe gniazdo będzie miało stalową podstawę. Lokum dla sokołów zostanie przeniesione na sąsiedni komin z zainstalowaną windą, dzięki której sokolnicy w przyszłości będą mieli do niego łatwiejszy dostęp.

Od wielu lat na terenie elektrowni odnotowuje się również obecność wielu innych gatunków ptaków podlegających ochronie. Są to gniazdujące na nieczynnej kwaterze składowiska odpadów paleniskowych jaskółki brzegówki, a także bytujące w bliskim sąsiedztwie urządzeń blokowych pustułki z rodziny sokołowatych.

Wpływ na osiedlanie się ptaków w dużym stopniu ma położenie elektrowni w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, którego terytorium w całości pokrywają obszary Natura 2000 będący obszarem szczególnej ochrony ptaków.

Filmy z obrączkowania młodych sokołów wędrownych z Elektrowni Dolna Odra można pobrać tutaj:

link:  https://pwp.gkpge.pl/s/7RegyCpwXH7DBjq

hasło:   Dolna_Odra_sokoly_2022!

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA 

Działy

Reklama