OZE

Wyniki IX edycji konkursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

Kapituła konkursu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”, pod przewodnictwem Wiceminister Małgorzaty Golińskiej, 10 maja 2022 r. dokonała wyboru dziewięciu zielonych technologii, które dołączą do grona laureatów programu.

Członkami kapituły byli eksperci  Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie technologie zostały również zweryfikowane przez niezależnych ekspertów w dziedzinie transferu technologii oraz zewnętrznych ekspertów branżowych m.in. pod kątem osiąganego efektu środowiskowego oraz potencjału danej technologii do transferu za granicę.

Greenevo to innowacyjny projekt przygotowany z myślą o promocji polskich zielonych technologii w kraju i za granicą. Przedsiębiorcy, zakwalifikowani do programu, otrzymają wsparcie, które umożliwi im rozwój działalności międzynarodowej i nawiązanie nowych relacji gospodarczych na całym świecie.

Każda z firm Greenevo zyskuje przede wszystkim wsparcie instytucjonalne, zarówno Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jak i opiekę polskich placówek dyplomatycznych. Dla potencjalnych zagranicznych kontrahentów jest to gwarancja jakości i potwierdzonej skuteczności środowiskowej proponowanych rozwiązań.

Gratulujemy!

Lista laureatów

Nazwa wnioskodawcy Nazwa technologii
Ekoinwentyka Sp. z o.o. Technologia do biooczyszczania powietrza z odorów i Lotnych Związków Organicznych (LZO) w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT)
AQT WATER SA BDT- system oczyszczania ścieków szarych pochodzących z gospodarstw domowych
ENALPHA PWR Ability – system pozwalający na predykcję produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych
PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. Technologia Minimalizacji/Modyfikacji Osadu PROTE-MOS
R-NOX Platforma IoT „CYFROWE POWIETRZE” – technologia wspomagania kontroli zanieczyszczenia powietrza za pomocą sieci monitorowania powietrza o wysokiej gęstości i wydajnych analiz
Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska Climate Garden – siedem połączonych ze sobą mini ogrodów
T-MASTER System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-MASTER (T-MASTER SISO)
PHOTO SURVEY Osadka kukurydziana jako źródło energii elektrycznej, ciepła i nawozów – w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, zielonego ładu i biznesu opartego na energii odnawialnej
Petrovision Piotr Kaczmarek System monitorowania pojazdów oparty na technologii GPS i CAN (Controller Area Network)

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama