OZE

Wiceminister Ireneusz Zyska o perspektywach rozwoju energetyki wiatrowej na morzu

Potencjał Morza Bałtyckiego dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej to główny temat rozmów podczas konferencji nt. perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej na morzu i działań Rządu w tym zakresie, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. W wydarzeniu, które odbyło się 11 maja 2022 r., udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska, Ireneusz Zyska.

Jak podkreślił podczas wydarzenia wiceminister Ireneusz Zyska, morska energetyka wiatrowa stanowi jeden z kluczowych kierunków transformacji polskiego sektora energetycznego, dlatego ma ogromne znaczenie gospodarcze dla Polski.

– Projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku ma duże znaczenie gospodarcze dla Polski. To inwestycja nie tylko w modernizację naszej energetyki, ale też stworzenie szansy dla rozwoju polskiego przemysłu oraz rynku pracy i przedsiębiorczości lokalnej – powiedział.

Pełnomocnik Rządu ds. OZE wskazał także, że aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Polsce należy wspierać ambitne cele w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

– Wyznaczamy sobie ambitne cele i podejmujemy działania, aby sprzyjać rozwojowi krajowej gospodarki. Naszym zadaniem jest też zwiększać udział OZE w miksie energetycznym i wspierać cały łańcuch wartości – mówił.

Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska zaznaczył także, że niezwykle ważna jest współpraca w zakresie rozwoju projektów związanych z budową morskich farm wiatrowych w polskim rejonie Morza Bałtyckiego.

– W podejmowanych przez nas działaniach nie możemy być samotni. Ich sukces to przede silne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. Przygotowując nowe rozwiązania chcemy włączyć w ten proces również przedstawicieli sektora. To bezprecedensowa i historyczna forma współpracy administracji rządowej z interesariuszami głównych branży sektora OZE. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli całego sektora – podkreślił.

Wiceszef resortu zwrócił uwagę, że potwierdzeniem współpracy sektora OZE z administracją publiczną i innymi podmiotami było podpisanie porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

– 15 września 2021 r. podpisano porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce „Polish Offshore Wind Sector Deal”, które jest swojego rodzaju przewodnikiem dla branży morskiej energetyki wiatrowej – przypomniał Ireneusz Zyska.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama