Elektroenergetyka » Polityka energetyczna w dobie rosyjskiej agresji

Polityka energetyczna w dobie rosyjskiej agresji

13 maj 2022 Brak komentarzy Share 'Polityka energetyczna w dobie rosyjskiej agresji' on Facebook Share 'Polityka energetyczna w dobie rosyjskiej agresji' on Email Share 'Polityka energetyczna w dobie rosyjskiej agresji' on Print Friendly

– Obecna sytuacja geopolityczna wywiera na rządach konieczność podejmowania radykalnych decyzji dot. pozyskiwania surowców energetycznych. Międzynarodowa Agencja Energetyczna analizuje zmiany, jakie zachodzą w energetyce w wybranych państwach i przedstawia rekomendacje dotyczące niezbędnych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego – powiedziała Minister Anna Moskwa, podczas konferencji prasowej z udziałem Fatih’a Birol’a, Dyrektora Wykonawczego MAE. W trakcie wydarzenia, które odbyło się 12 maja 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zaprezentowane zostały raport MAE pn. „Polska 2022 Przegląd Polityki Energetycznej” oraz dziesięciopunktowe plany zmniejszenia uzależnienia UE od rosyjskich gazu i ropy.

– Spotykamy się dziś, by zaprezentować raport z ubiegłorocznego przeglądu In-Deep-Review. Mimo, że raport został przygotowany przed wojną, pozostaje nadal aktualny. Pokazuje to, że nasza polityka energetyczna została zaplanowywana z dużym wyprzedzeniem i miała na celu niezależność energetyczną i dywersyfikację. Dzisiaj wiemy, że to priorytet – zaznaczyła Minister Anna Moskwa.

Budowa zeroemisyjnego systemu gospodarczego, którego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, stanowi istotne znaczenie w procesie uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych oraz pochodnych z Federacji Rosyjskiej. Jak zostało podkreślone w raporcie „Polska 2022 Przegląd Polityki Energetycznej”, Polska, mimo trudnego punktu startowego, w ostatnich latach poczyniła ogromne postępy w dążeniu do neutralności klimatycznej. Od 2016 do 2021 r. moc PV w Polsce wzrosła z zaledwie 0,2 GW do 7,7 GW. Opracowana została strategia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, zgodnie z którą do 2040 r. 11 GW mocy zainstalowanej będzie pochodziła z offshore. Obniżamy też emisyjność transportu poprzez upowszechnienie użytkowania pojazdów elektrycznych, paliw wodorowych i biopaliw. A w efekcie budowy bloków jądrowych do 2040 r. osiągniemy 16% udział energetyki jądrowej w miksie energetycznym.

– Świat przeżywa dziś największy kryzys energetyczny w historii. I kiedy popatrzymy na poszczególne kraje, to żaden z nich nie jest do niego tak przygotowany jak Polska. Dlatego gratuluję polskiemu rządowi konsekwentnie podejmowanych przez ostatnie lata kroków, w celu uniezależnienia się od rosyjskich źródeł energii – podkreślił dr. Fatih Birol, Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Rekomendowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną rozwój niskoemisyjnych źródeł energii stanowi kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Niemniej jednak obecna sytuacja geopolityczna wymaga wielopłaszczyznowego zaangażowania. W trakcie konferencji MAE przedstawiła też dziesięciopunktowe plany zmniejszenia uzależnienia UE od rosyjskich gazu i ropy, które zawierają zalecenia dotyczące przekierowania popytu na  ropę i gaz na bardziej zrównoważoną ścieżkę.

Polska jako członek MAE od 2008 r. co 5 lat podlega przeglądom „In-Deep-Review”, na podstawie których opracowywany jest raport. „Polska 2022 Przegląd Polityki Energetycznej” to źródło kompleksowej wiedzy na temat polskiej. Przegląd objął wszystkie istotne kwestie związane z polską energetyką czyli: politykę energetyczną, politykę klimatyczną, efektywność energetyczną, energię odnawialną, innowacje, badania i rozwój w zakresie energetyki, energię elektryczną, węgiel, gaz ziemny, ropę oraz energię jądrową.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wpis został opublikowany 13 maj 2022 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć