Technologie

Grupa PGE uhonorowana nagrodą za wysoki standard bezpieczeństwa technicznego

Grupa PGE otrzymała wyróżnienie za utrzymywanie wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego przyznawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Grupa PGE została doceniona za wysoką kulturę techniczną, gwarantującą bezpieczne i niezawodne działanie urządzeń i instalacji służących wytwarzaniu oraz dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej. Nagrody zostały wręczone podczas Gali Urzędu Dozoru Technicznego.

– W Grupie PGE przywiązujemy szczególną wagę do bezpieczeństwa i niezawodności pracy naszych urządzeń i instalacji. Eksploatujemy łącznie 75 kotłów parowych oraz 53 kotły wodne, od mierzącego ponad około 140 m wysokości kotła w Bełchatowie, produkującego ponad 2000 ton pary w każdej godzinie po mniejsze kotły wodne i parowe w jednostkach ciepłowniczych. Wszystkie one wymagają specjalistycznego podejścia. Oprócz tego eksploatujemy wiele innych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Wysokie kompetencje kadry technicznej Grupy PGE i bliska współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego gwarantują ich codzienną niezawodną pracę. Dzięki temu zapewniamy bezpieczne i stabilne dostawy energii do blisko sześciu milionów naszych klientówmówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W Grupie PGE do wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej stosowane są praktycznie wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu. Są to m. in.: kotły wodne i parowe, rurociągi technologiczne i pary, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, urządzenia transportu bliskiego.

Grupa PGE ściśle współpracuje z Urzędem Dozoru Technicznego, dbając o wysoki standard pracy  urządzeń i instalacji Grupy. Ponadto, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznej ich pracy, w Grupie PGE funkcjonuje System Zarządzania Majątkiem, którego zasady określa Polityka Zarządzania Majątkiem. Jej celem jest wprowadzenie i usankcjonowanie jednolitych zasad oraz praktyk zarządzania majątkiem produkcyjnym w całej Grupie Kapitałowej PGE.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA 

Działy

Reklama