Artykuły Polecane Technologie

Platforma Elektronicznego Fakturowania – zapraszamy do udziału w webinarze!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze, podczas którego:

  1. Przedstawimy Platformę Elektronicznego Fakturowania (efaktura.gov.pl) – bezpłatne narzędzie umożliwiacie firmom wysyłanie e-faktur do urzędów administracji publicznej
  2. Zaprezentujemy nową usługę – fakturę specjalizowaną. Szczególnie istotną dla firm wystawiających faktur za: gaz, prąd, usługi ciepłownicze, wodociągowe czy telekomunikacyjne.

Udział w webinarze jest bezpłatny.

17 maja 2022 r.

Godz. 10.00

ZAPISZ SIĘ

Webinar jest organizowany w ramach projektu: E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania” (Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”). 

Od 2019 r. obowiązuje w Polsce ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wprowadza ona możliwość wymiany faktur drogą elektroniczną, w postaci ustrukturyzowanej, wykorzystując do tego publiczną Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) – efaktura.gov.pl

Platforma powstała, by ułatwiać wymianę dokumentów elektronicznych, w tym e-faktur, pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych. Ustawa określa, że od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający (podmioty realizujące zmówienia zgodnie z prawem zamówień publicznych) mają obowiązek odbioru elektronicznej faktury ustrukturyzowanej, jeśli wykonawca zamówień publicznych zechce im taką fakturę wysłać. Każda instytucja publiczna musi posiadać konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (jak założyć konto dowiesz się na efaktura.gov.pl), by móc odebrać fakturę ustrukturyzowaną od wykonawców zamówień publicznych.

By ułatwić przesyłanie e-faktur firmom z różnych branż, także takich, które realizują np. dostawy energii elektrycznej, paliw gazowych, ciepłownicze, dostawy wody czy usług telekomunikacyjnych i w związku z tym wymagają zindywidualizowanych form e-faktur, stworzona została możliwość przesyłania do urzędów e-faktur specjalizowanych za pośrednictwem PEF.

Firmy, które realizują zamówienia publiczne mają prawo do przesyłania poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania e-faktur za swoje dostawy. Każda jednostka publiczna w Polsce ma obowiązek odbierania e-faktur. Warto, by firmy zainteresowały się taką formą kontaktu i współpracy z urzędami. Im więcej przedsiębiorstw korzystać będzie z tej możliwości, tym szybciej ten kanał dotarcia do administracji stanie się dominującym, a to przełoży się na korzyści społeczne i ekonomiczne wynikające z przewagi e-usług nad tradycyjnymi formami korespondencji. Szczegółowe informacje o zasadach działania Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępne są na stronie: efaktura.gov.pl

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Działy

Reklama