Elektroenergetyka » Energa podsumowała kolejny udany kwartał

Energa podsumowała kolejny udany kwartał

12 maj 2022 Możliwość komentowania Energa podsumowała kolejny udany kwartał została wyłączona Share 'Energa podsumowała kolejny udany kwartał' on Facebook Share 'Energa podsumowała kolejny udany kwartał' on Email Share 'Energa podsumowała kolejny udany kwartał' on Print Friendly

Grupa Energa, dzięki coraz mocniejszej integracji z Grupą ORLEN, w pierwszym kwartale 2022 r. kontynuowała wzrosty wyników finansowych i operacyjnych. Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Energa za pierwsze trzy miesiące 2022 r. wyniósł 1,08 mld zł i był nie tylko wyższy o 42% r/r. Pobił też kolejny historyczny rekord kwartalnych wyników, licząc od 2013 r. Do tego aż o 59% r/r wzrósł zysk netto Grupy (0,61 mld zł), a o 44% r/r jej przychody (4,94 mld zł). Około 39% energii elektrycznej wyprodukowanej w raportowanym okresie pochodziło z aktywów OZE.

– Włączenie Energi do Grupy ORLEN było ważnym elementem budowy silnego koncernu, który inwestuje w odnawialne źródła energii i w ten sposób rozwija nowoczesny, niskoemisyjny segment energetyki. Konsekwentnie zwiększamy udział OZE w produkcji energii elektrycznej. Pierwszy kwartał 2022 r. zakończyliśmy z ponad 20% wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Rozwijamy projekty fotowoltaiczne, jak Gryf, Mitra czy pięć małych farm o mocy do 1 MW każda. Energa Green Development, spółka przeznaczona do rozbudowy potencjału OZE na lądzie, w swoim portfelu projektowym posiada również ok. 200 MW potencjalnych planów inwestycyjnych. To wyraźnie pokazuje potencjał i kierunek rozwoju Energi, który jest zgodny ze strategią ORLEN2030. Kolejny kwartał z solidnymi wynikami finansowymi dowodzi, że decyzja o integracji spółek była słuszna. Silny partner, jakim jest Grupa ORLEN, wspiera spółkę i umożliwia jej dalszy rozwój – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, czasowo pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Energi.

Za większość wypracowanego w pierwszym kwartale skonsolidowanego wyniku EBITDA i zysku netto Grupy Energa odpowiada Linia Biznesowa Dystrybucja – odpowiednio ok. 66% i 58%. W dalszej kolejności oba wyniki budowane były przez Linię Biznesową Wytwarzanie – kolejno ok. 28% i 32%. Linia Biznesowa Sprzedaż odpowiada za ok. 5% wyniku EBITDA Grupy i za ok. 6% skonsolidowanego zysku netto.

W raportowanym okresie aktywa wytwórcze Grupy Energa wyprodukowały łącznie 1,3 TWh (wzrost 24% r/r) energii elektrycznej. Sieci dystrybucyjne Energi Operatora przesłały w pierwszym kwartale 6,2 TWh (7% więcej r/r). Kwartalna sprzedaż detaliczna wyniosła 4,7 TWh.

Kwartalne nakłady inwestycyjne wyniosły 316 mln zł. Z tej kwoty 276 mln zł przeznaczono na inwestycje w dystrybucję, dzięki czemu wybudowano i zmodernizowano 641 km linii energetycznych i przyłączono 14 tys. nowych klientów oraz źródła OZE o łącznej mocy 366 MW.

Konsekwentna realizacja inwestycji

W pierwszym kwartale Grupa Energa skoncentrowana była na kontynuacji kluczowych inwestycji, m. in. na finalizowaniu budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej w Elektrociepłowni Elbląg (oddana do eksploatacji pod koniec kwietnia br.) czy wyłonieniu wykonawcy układu silników gazowych w Elektrociepłowni Kalisz (umowę podpisano w połowie kwietnia br.). Energa Green Development dążyła w tym czasie do pozyskania pozwolenia na budowę i warunków przyłączeniowych dla I etapu realizacji farmy fotowoltaicznej PV Mitra, zaplanowanego na moc zainstalowaną ok. 65 MW. W trakcie realizacji jest również pięć małych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW każda, budowanych na terenie trzech województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

W raportowanym okresie Grupa Energa uporządkowała ostatnie kwestie związane z projektem bloku węglowego w Ostrołęce. W aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026 dwie planowane elektrownie gazowe Grupy Energa, bloki typu CCGT w Ostrołęce i Grudziądzu, zakontraktowały łącznie 1214 MW obowiązku mocowego w ramach 17-letnich umów. Ponadto 24 marca br. spółka celowa CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. wydała generalnemu wykonawcy bloku gazowego w Ostrołęce (745 MWe netto mocy zainstalowanej) polecenie rozpoczęcia prac (NTP – ang. notice to proceed). Osiągnięto tym samym kolejny kamień milowy budowy tego aktywa wytwórczego, istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Źródło: ENERGA SA

Wpis został opublikowany 12 maj 2022 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć