Paliwa dla energetyki

Polsko-litewski gazociąg GIPL oficjalnie otwarty

– Gazociąg GIPL jest przykładem europejskiej solidarności. Potrzebujemy więcej takich połączeń w całej Unii, a mniej partykularnych interesów – powiedziała Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa podczas ceremonii otwarcia gazociągu łączącego Polskę z Litwą. W wydarzeniu, które odbyło się 5 maja 2022 r. na Litwie, uczestniczyli również m. in. Prezydenci Polski, Litwy i Łotwy, unijna Komisarz ds. Energii Kadri Simson oraz Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotr Naimski.

Uroczyste otwarcie polsko-litewskiego gazociągu

Jak podkreśliła minister Anna Moskwa, Polska od lat prowadzi politykę opartą na bezpieczeństwie energetycznym kraju, co pozwoliło uniknąć wpadnięcia w pułapkę uzależnienia od surowców z kierunku rosyjskiego.

– Gazociąg GIPL jeszcze mocniej zacieśnia współpracę między Polską i Litwą. Dziękuję Litwie za jej solidarność, determinację i zaangażowanie w ten projekt oraz dbanie o wspólne bezpieczeństwo energetyczne – powiedziała.

– Moje podziękowania kieruję także do pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Ministra Piotra Naimskiego, który skutecznie dba o polskie bezpieczeństwo energetyczne i naszą niezależność. Dzięki jego pracy Polska jest dziś po bezpiecznej stronie – dodała.

Zdaniem Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska, w obecnej sytuacji kluczowe słowo w obszarze energetyki to solidarność. Z tego powodu tak ważne jest przyjęcie wspólnego podejścia na poziomie UE w sprawie płatności za importowany rosyjski gaz, jak również utrzymanie twardego stanowiska względem Rosji w zakresie sankcji.

– Dobrym przykładem takiej europejskiej solidarności jest właśnie inwestycja, którą dziś w obecności Prezydentów Polski, Litwy i Łotwy otworzyliśmy. Potrzebujemy więcej takich połączeń w całej UE. Potrzebujemy więcej solidarności, a mniej partykularnych interesów – podkreśliła Minister Anna Moskwa

Unijne wsparcie

Dzisiejsza ceremonia mogła mieć miejsce między innymi dzięki zrozumieniu wyzwań i wsparciu, również finansowemu, Unii Europejskiej (300 mln euro dofinansowania). Szefowa resortu klimatu zwróciła też uwagę, że konieczne są jednak dalsze inwestycje, jeszcze bardziej wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne regionu.

– Kluczowe jest wsparcie unijne dla dalszej dywersyfikacji dostaw gazu do Europy np. poprzez budowę terminali LNG. W Polsce zamierzamy nie tylko rozbudować istniejący terminal w Świnoujściu, ale także postarać się jak najpilniej uruchomić pływający terminal LNG w Gdańsku – wyjaśniła Minister.

Spotkanie z ministrem środowiska Republiki Litewskiej

Podczas wizyty na Litwie minister Anna Moskwa spotkała się także z litewskim Ministrem Środowiska Simonas’em Gentvilas’em. Tematem rozmów były m. in. pakiet „Fit for 55” oraz system kaucyjny.

***

Interkonektor gazowy Polska-Litwa (GIPL) ma na celu połączenie systemów przesyłowych gazu ziemnego Polski i Litwy (w konsekwencji też pozostałych krajów bałtyckich). Połączenie to wpisuje się w priorytety polityki energetycznej Unii Europejskiej – UE (priorytetowy projekt infrastrukturalny w ramach Planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu – BEMIP) i ma służyć rozwiązaniu problemów związanych z bezpieczeństwem dostaw gazu oraz zakończeniem izolacji państw bałtyckich od rynku gazu UE.

Projekt GIPL jest także kluczowym elementem polskiej strategii dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw gazu. Dzięki nowemu połączeniu gazowemu Polska zyskuje dostęp do terminala LNG, który znajduje się na Litwie w Kłajpedzie. Poza tym gazociąg GIPL ma bardzo duże znaczenie w kontekście gazyfikacji regionów północno-wschodniej Polski.

Stronami projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL – Gas Interconnector Poland-Lithuania) są polski operator GAZ-SYSTEM S.A. i AB Amber Grid – operator litewskiego systemu przesyłowego.

Przepustowość interkonektora na kierunku z Polski na Litwę – 2,4 mld m3/r. (274 000 m3/h), na kierunku z Litwy do Polski – 1,9 mld m3/r. (217 000 m3/h).

Działy

Reklama