Paliwa dla energetyki

Minister Anna Moskwa na spotkaniu z Sekretarzem Generalnym OECD

Bieżące wyzwania w obszarze energetyki to główny temat rozmów Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy z Sekretarzem Generalnym OECD Mathiasem Cormannem. Spotkanie odbyło się 4 maja 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Jak podkreśliła Minister Klimatu i Środowiska, Polska docenia wysiłki OECD w rozwiązanie kryzysu spowodowanego nieuzasadnioną agresją militarną Rosji na Ukrainę.

– Doceniamy gotowość OECD, jako najbardziej uznanej organizacji ekonomicznej  na świecie z jej potencjałem i unikalnym doświadczeniem, do udziału w przyszłym procesie odbudowy Ukrainy. Bardzo ważne jest, aby Ukraina miała nadzieję na lepszą przyszłość po wojnie – zaznaczyła.

Minister Moskwa wyjaśniła, że Polska koncentruje wysiłki głównie na rozwiązywaniu bieżących i pilnych wyzwań związanych z rosyjską agresją. W tym kontekście mówiła m. in. o aktywnym wsparciu sektora energetycznego w zaopatrywaniu Ukrainy w surowce i synchronizacji systemów elektroenergetycznych Ukrainy i Mołdawii z siecią elektroenergetyczną Europy kontynentalnej. Te działania to znak europejskiej solidarności z Ukrainą.

Minister zwróciła także uwagę, że rosyjska agresja na Ukrainę w lutym 2022 r. skutkuje również ogólną zmianą polityki energetycznej w Polsce, ponieważ postanowiliśmy jeszcze szybciej odciąć dostawy surowców energetycznych z Rosji.

– Od wielu lat pracujemy nad zwiększeniem naszej niezależności energetycznej, więc jesteśmy przygotowani na sytuację, jaka miała miejsce w zeszłym tygodniu, kiedy Rosja zerwała kontrakt na dostawy gazu i zawiesiła dostawy gazociągiem jamalskim. Ten kraj wielokrotnie używał gazu jako broni – powiedziała.

Szefowa resortu klimatu i środowiska wskazała, że jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę polski rząd podjął działania, aby do końca tego roku w pełni uniezależnić się od dostaw rosyjskiego gazu, ograniczając tym samym jego wpływ na polską gospodarkę.

– Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu ziemnego, w szczególności poprzez terminal LNG oraz gazociąg Baltic Pipe i połączenia transgraniczne, pozwoli na dostawy gazu z innych źródeł niż rosyjskie. Dodatkowo posiadamy własne, krajowe zasoby gazu ziemnego, a poziom zapełnienia magazynów należy do najwyższych w Europie – podkreśliła.

Podczas spotkania minister Anna Moskwa poinformowała, że pod koniec marca rząd przyjął wytyczne do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej.

– Zaktualizowana strategia obejmie nowy czwarty filar – suwerenność energetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego, zapewniającego szybkie uniezależnienie krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych z Federacji Rosyjskiej i innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi – podsumowała.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama