News » Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2022 r.

Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2022 r.

5 maj 2022 Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2022 r. została wyłączona Share 'Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2022 r.' on Facebook Share 'Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2022 r.' on Email Share 'Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2022 r.' on Print Friendly

Kwiecień 2022 r. był miesiącem z najwyższym od grudnia 2017 r. poziomem obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE. Łączny wolumen obrotu zielonymi i błękitnymi certyfikatami wyniósł w kwietniu 3 441 889 MWh, z czego za 2 771 418 MWh odpowiadały transakcje pozasesyjne. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2022 r. 12 284 991 MWh, co oznacza wzrost o 3,7% w stosunku do kwietnia 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu 2022 r. na poziomie 584,45 zł/MWh i jest to spadek o 99,14 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2023 r. (BASE_Y-23) wyniosła w kwietniu 2022 r. 789,82 zł/MWh, co stanowi wzrost o 75,18 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2022 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu 2022 r. transakcje o wolumenie 7 603 200 MWh. Oznacza to spadek r/r o 12,5%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 506,83 zł/MWh, co stanowi spadek o 196,61 zł/MWh względem marca 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2023 r. (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w kwietniu 2022 r. 451,53 zł/MWh, czyli o 58,63 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w kwietniu 2022 r. 3 441 889 MWh, co stanowi wzrost r/r o 75,7%. Jest to najwyższy miesięczny wolumen obrotu tymi certyfikatami od grudnia 2017 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 204,77 zł/MWh i oznacza to spadek o 23,45 zł/MWh względem marca 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w kwietniu 2022 r. o 25,7% r/r, do poziomu 9 117 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła
2 317,06 zł/toe, co oznacza spadek względem marca br. o 42,89 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 394 676 MWh, co stanowi wzrost o 78,4% r/r. Średnia ważona cena wyniosła w kwietniu 2022 r. 3,30 zł/MWh i jest to wzrost o 0,40 zł/MWh w stosunku do marca.

Towary rolno-spożywcze

W kwietniu 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym sprzedano 700 ton pszenicy klasy B, a jej średnia cena ważona wolumenem transakcji wyniosła 1 745,86 zł/t.

Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2022 r. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 12 284 991 13 854 905 11 848 028
RDB (RTG) 151 620 127 410 247 656
RDN (RTG) 2 811 833 2 958 669 2 723 252
RTPE (OTF) 9 321 538 10 768 826 8 877 120

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 7 603 200 10 164 932 8 688 193
RDBg (RTG) 491 586 533 716 621 093
RDNg (RTG) 1 526 784 1 919 066 3 019 224
RTPG (OTF) 5 584 830 7 712 150 5 047 876

 

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 3 441 889 2 519 770 1 959 233
zielone certyfikaty 3 405 874 2 478 965 1 921 838
sesje RPM (RTG) 643 500 900 796 631 619
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 2 762 374 1 578 169 1 290 219
błękitne certyfikaty 36 015 40 805 37 395
sesje RPM (RTG) 26 971 33 209 31 871
TP na RPM (RTG) 9 044 7 596 5 524

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM 9 117 8 576 12 266
sesje RPM (RTG) 9 044 8 557 12 243
TP na RPM (RTG) 73 20 23

 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 3 394 676 4 946 768 1 902 751
OZE 3 394 676 4 946 768 1 902 751
kogeneracja 0 0 0

 

Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM 700 600 0
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 700 500 0
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 0 100 0
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0 0
rzepak klasy A 0 0

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Wpis został opublikowany 5 maj 2022 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć