Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Giełdowy rynek energii szansą dla rozwoju branży OZE

28 kwietnia 2022 r. Towarowa Giełda Energii zorganizowała konferencję pt. „Giełdowy rynek energii szansą dla rozwoju branży OZE”, którą swoim patronatem honorowym objął minister Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Wydarzenie było skierowane do podmiotów działających w branży OZE i miało na celu przedstawienie w różnych aspektach korzyści płynących
z uczestnictwa w giełdowym rynku oraz nakreślenie kierunków rozwoju oferty TGE w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Towarowa Giełda Energii stawia na współpracę z branżą OZE, co doskonale wpisuje się zarówno w kierunek polityki energetycznej Polski, wynikający z Zielonego Ładu, jak i polityki całej Unii Europejskiej w zakresie wytycznych dotyczących klimatu czy środowiska. Odnawialne źródła energii stają się dziś realną konkurencją dla źródeł węglowych, stąd tak ważne jest wsparcie dla tej gałęzi gospodarki. Dostrzegając wagę zmieniających się sił na energetycznym polu, TGE prowadzi nieustanne prace nad rozwojem mechanizmów giełdowych wspierających obrót energią wyprodukowaną w odnawialnych źródłach energii, przy uważnym wsłuchiwaniu się w oczekiwania tego sektora rynku.

Konferencja „Giełdowy rynek energii szansą dla rozwoju branży OZE” została zorganizowana z myślą o podmiotach działających w tzw. zielonym sektorze i była odpowiedzią na potrzeby branży związane z przybliżeniem wszystkim zainteresowanym działalności Towarowej Giełdy Energii, szczególnie w zakresie rozwiązań skierowanych bezpośrednio do nich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele TGE: Piotr Listwoń – Wiceprezes Zarządu, Leszek Prachniak – Dyrektor Biura Operacji Giełdowych, Marek Szałas – Dyrektor Biura Rejestrów, Grzegorz Żarski – Doradca Zarządu, oraz Monika Kulawiak – Główny Specjalista. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Szymon Kowalski – Wiceprezes RE-Source Poland Hub, Maciej Małachowski – Starszy Manager w PwC, Łukasz Goliszewski – Wiceprezes Zarządu IRGiT oraz Dariusz Katulski – Prezes Zarządu InfoEngine. Konferencję swoją obecnością uświetnił minister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który objął wydarzenie swoim patronatem honorowym.

– Ostatnie 10 lat przyniosło ogromne zmiany w sektorze energetycznym, w szczególności poprzez coraz większy wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii. Dzisiaj OZE stanowią realną konkurencję cenową dla energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych, ich waga rośnie również szczególnie w kontekście uniezależnienia się od rosyjskich dostaw paliw kopalnych. Z jednej strony jest to efekt coraz niższych kosztów technologii OZE, z drugiej zaś świadomej i odpowiedzialnej polityki rządu ukierunkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilnych dostaw energii do odbiorców końcowych. Ważnym ogniwem w tym procesie jest także Towarowa Giełda Energii, która od ponad 15 lat poprzez różne mechanizmy rynkowe aktywnie wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju – podkreślił Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w MKiŚ oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Wśród poruszanych podczas konferencji zagadnień znalazły się zarówno te ogólne, dotyczące zasad funkcjonowania giełdowego rynku energii, członkostwa w nim, rozliczeń, usług na rynku bilansującym czy zarządzania portfelem energii elektrycznej, jak i bardziej szczegółowych, związanych bezpośrednio z branżą OZE. Analizując aktualną ofertę, nie mogło zabraknąć również rozważań nad przyszłością i kierunkiem rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE.

– Zorganizowana przez nas konferencja potwierdziła, że Towarowa Giełda Energii ma ogromny potencjał, a jej oferta jest atrakcyjna dla uczestników rynku. Przy tworzeniu nowych rozwiązań współpracujemy z różnymi instytucjami oraz nieustannie analizujemy potrzeby rynku. Przykładem tego są podjęte rok temu prace nad rozszerzeniem katalogu produktów dla branży OZE. Już niebawem opublikujemy indeksy typu Wind i PV, które zostały wypracowane z zespołem ekspertów. Indeksy będą bazowały na standardowych profilach produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce oraz cenach SPOT, co pozwoli z jednej strony sprawdzić, jakie ceny energii branża OZE może uzyskać na rynku hurtowym, z drugiej zaś pozwoli analizować, jak różne „zielone” technologie generują tzw. koszty uniknięte dla KSE. Energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł jest przyszłością energetyki. Dlatego też rynek giełdowy zmienia się w oparciu o trendy oraz dostosowuje się do zachodzącej transformacji energetycznej. Mam nadzieję, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem podmiotów z sektora OZE – powiedział Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu TGE.

Konferencja, która odbyła się 28 kwietnia br., doskonale wpisuje się w działania, które TGE konsekwentnie realizuje od 2021 r. Pierwszym krokiem na rzecz poszerzenia oferty Giełdy dla sektora OZE było nawiązanie współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej w celu opracowania konkretnych rekomendacji. W jej efekcie, w lipcu 2021 r., powstał raport pt. „Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE”, który zawiera szereg rozwiązań z myślą o obrocie energią wyprodukowaną w odnawialnych źródłach energii. Ich wdrożeniem zajmuje się Zespół ds. Rozwoju Oferty Giełdowej dla Sektora OZE, który pełni także rolę platformy kontaktu między uczestnikami rynku.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Działy

Reklama