Paliwa dla energetyki

Wkład Funduszy Europejskich w bezpieczeństwo gazowe Polski

Polska już od 15 lat z powodzeniem wykorzystuje fundusze europejskie w celu rozbudowy i modernizacji infrastruktury gazowej, która jest niezbędna do dywersyfikacji dostaw gazu oraz zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Wsparcie to zostało przekazane między innymi poprzez Programy Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020. Źródłem finansowania, w obydwu przypadkach jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ponadto, Polska jest największym beneficjentem unijnego instrumentu finansowego CEF-ENERGY.

Dzięki pozyskanym z budżetu Unii Europejskiej środkom, udało się w Polsce między innymi:

– zbudować lub zmodernizować blisko 2000 tyś. km gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia, w tym w ramach tzw. Korytarza „Północ Południe”. Całkowita wartość tych inwestycji wyniosła ponad 8 mld zł, z czego 3,2 mld zł zostało sfinansowane z funduszy UE.

– zbudować lub rozbudować podziemne magazyny gazu ziemnego, zwiększając ich pojemność czynną z 1,6 do 3,2 mld m3, a więc o blisko 100%. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł 2,31 mld zł, w tym dofinansowanie z UE 704 mln zł,

– zbudować, a także prowadzić obecnie trwającą rozbudowę Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, których realizacja została wsparta przez środki UE w kwocie ok. 1,35 mld zł.

– zbudować połączenia gazowe Polska – Dania (Baltic Pipe), Polska – Słowacja i Polska – Litwa (GIPL). Komisja Europejska w ramach procedur konkursowych realizowanych w latach 2013-2020 przyznała spółce GAZ-SYSTEM szereg grantów na łączną kwotę przekraczającą 500 mln EUR bezpośrednich dotacji.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama