Elektroenergetyka

Energetycy gotowi na każdą pogodę

ENERGA-OPERATOR wdraża rozwiązania, które usprawnią prognozowanie wydajności Odnawialnych Źródeł Energii z uwzględnieniem warunków pogodowych. Podczas realizacji tego zadania zautomatyzowany zostanie także proces publikowania ostrzeżeń meteorologicznych. Wszystko to nie tylko ułatwi prace dyspozytorom, ale pozwoli również na szybsze rozpoczynanie przygotowań organizacyjnych, związanych z ryzykiem wystąpienia ewentualnych awarii.

Rosnąca rola odnawialnych źródeł energii sprawia, że prognozowanie pogody ma coraz większe znaczenie dla zapewnienia poprawnego działania systemu elektroenergetycznego.

ENERGA-OPERATOR, już teraz, cyklicznie, pozyskuje prognozy numeryczne dot. parametrów wielu zjawisk meteorologicznych dla ponad 250 wyodrębnionych obszarów na terenie swojego działania. Zbierane są m.in. dane, takie jak temperatura powietrza, opady, nasłonecznienie, czy też siła i kierunek wiatru na określonych wysokościach nad poziomem gruntu.

W niedalekiej przyszłości informacje te trafiać będą do odpowiedniego modułu wdrażanego właśnie nowego systemu zarządzania siecią elektroenergetyczną (SCADA / ADMS).

Pozwoli to m. in. na dokładniejsze oszacowanie mocy, z jaką w ciągu najbliższych dni, będą pracować OZE na wskazanym obszarze. W związku z rosnącą rolą OZE rozwiązanie takie jest niezbędne w planowaniu pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a także przygotowaniu układów pracy sieci wysokiego napięcia (110 kV) ENERGA-OPERATOR.

Już teraz dane pogodowe z meteorologicznych map numerycznych są automatycznie analizowane pod kątem niebezpieczeństwa wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mogących powodować znaczne uszkodzenia sieci elektroenergetycznych.

Obecnie trwają prace mające na celu automatyzację procesu ogłaszania alertów pogodowych. Alerty te informują o konieczności rozpoczęcia przygotowań organizacyjnych, związanych z usuwaniem ewentualnych skutków, potencjalnie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Automatyzacja pozwoli na odciążenie dyspozytorów i szybsze przystąpienie do niezbędnych działań.

W przypadkach zagrożeń pogodowych w stan gotowości stawiane są nie tylko zespoły pracowników ENERGA-OPERATOR, ale również wykonawców zewnętrznych. Wszystko po to, aby jak najszybciej uporać się z ewentualnymi awariami i jak najszybciej przywrócić zasilanie pozbawionym go odbiorcom.

W celu zautomatyzowania procesu ogłaszania alertów, na obszarze działania ENERGA-OPERATOR, wytypowano ponad 30 punktów meteorologicznych podlegających stałej analizie danych w 6 godzinnych interwałach. Lokalizacje monitorowanych punktów, zostały dobrane tak, aby w możliwie najlepszy sposób odwzorować bieżącą i planowaną sytuację meteorologiczną panującą w poszczególnych oddziałach ENERGA-OPERATOR. Umożliwi to generowanie ostrzeżeń odrębnie dla każdego z nich.

Dla każdego z obszarów dostępna będzie także wizualizacja przedstawiająca poziom zagrożeń pogodowych w czasie od 1 godziny do 9 dni.

Przewidziane zostały cztery poziomy zagrożeń. Poziom 1 oznacza brak negatywnych zjawisk. Poziomy 2 i 3 odpowiadają alertom ogłaszanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dodatkowy poziom 4 zarezerwowany został dla zdarzeń o ekstremalnym charakterze np. porywów wiatru przekraczających prędkość 140 km/h.

Obecnie, we współpracy z Regionalnymi Dyspozycjami Mocy, trwa proces praktycznej weryfikacji jakości danych numerycznych, przyjętych poziomów parametrów zjawisk meteorologicznych powodujących generowanie ostrzeżeń, a także dostosowywania częstotliwości wysyłania alertów.

Źródło: ENERGA-OPERATOR SA

Działy

Reklama