Edukacja

Elektromonter poszukiwany. TAURON współpracuje ze szkołami

TAURON od kilku już lat prowadzi działania związane z promowaniem zawodów elektryka i energetyka. W ub. r., tylko TAURON Dystrybucja, zatrudnił 427 nowych osób, z czego największa liczba  207 osób – posiadała wykształcenie techniczne średnie.

TAURON Dystrybucja zatrudnia absolwentów szkół zawodowych z elektrycznym i energetycznym profilem wykształcenia. W ubiegłym roku zatrudnionych zostało 39 absolwentów ze szkół średnich, z którymi TAURON Dystrybucja współpracuje. Spółka zapewnia nowym pracownikom stabilną pracę w dużej organizacji, która wciąż się rozwija.

– Współpraca ze szkołami średnimi ukierunkowana jest na pozyskanie przyszłości kompetentnych pracowników. Chcemy, żeby przyszli energetycy zobaczyli w nas atrakcyjnego, stabilnego pracodawcę, który daje możliwości rozwoju zawodowego  oraz pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi. Jesteśmy bardzo dużym pracodawcą na południu Polski. Przykładowo w ubiegłym roku TAURON Dystrybucja zatrudnił 427 nowych osób, z czego największa liczba zatrudnionych – bo 207 osób – posiadała wykształcenie techniczne średnie – mówi Artur Warzocha, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia.

W sumie TAURON Dystrybucja na całym swoim terenie działania ma zawarte już 33 porozumienia ze szkołami zawodowymi. Są to zespoły szkół, technika i centra kształcenia. Spółka ma również pod swoją opieką cztery klasy patronackie, w których między innymi fundowane są stypendia dla uczniów. Prowadzone wspólnie ze szkołami działania i promowanie kształcenia w zawodach związanych z energetyką, zwiększają nabór do klas w zawodach elektrycznych i podnoszą jakość kształcenia zawodowego.

– W ramach zawartych porozumień pokazujemy młodym ludziom, jak wygląda rzeczywista praca w energetyce zawodowej. Zapewniamy szkołom praktyki uczniowskie, organizujemy wizyty zawodoznawcze w naszych jednostkach organizacyjnych. Nasza kadra techniczna prowadzi prelekcje i zajęcia dla uczniów, specjaliści z różnych obszarów mówią, jak wygląda praca w spółce dystrybucyjnej, ale też jak zmienia się sama firma i energetyka w ostatnich latach – mówi Robert Zasina, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja.

Dzięki wizytom zawodoznawczym uczniowie mogą zobaczyć, jak wygląda praca na różnych stanowiskach, na które TAURON poszukuje obecnie kandydatów – elektromontera,specjalisty czy dyspozytora.

Ponieważ energetyka zawodowa zmienia się w ostatnich latach bardzo intensywnie, obecnie poszukiwani są – obok elektromonterów – fachowcy, którzy posiadają kompetencje w obszarze przyłączenia i współpracy z siecią wytwórców OZE i mikroinstalacji, w obszarach telekomunikacji, automatyki, zabezpieczeń oraz obsługi liczników ze zdalną transmisją danych. Już po zatrudnieniu w TAURON Dystrybucja, poza wewnętrzną motywacją i chęcią młodych ludzi do pracy, o sukcesie zawodowym decyduje również fakt, że nowi pracownicy mogą się uczyć od praktyków i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Różne formy współpracy

Równie ważnym i potrzebnym dla szkół aspektem współpracy jest dofinansowanie wyposażenia pracowni elektrycznych. Dzięki wsparciu finansowemu, jakie oferuje spółka, jest możliwość zakupu przez szkoły materiałów, urządzeń i specjalistycznego wyposażenia, z którym uczniowie spotkają się później w swojej pracy zawodowej. Dzięki temu do pracy przychodzą ludzie lepiej przygotowani do zawodu, znający już nowoczesne narzędzia pracy.

Spółka uczestniczy też w różnych inicjatywach realizowanych przez szkoły. Chodzi tu o udział w dniach otwartych czy obejmowanie patronatu nad konkursami tematycznymi. Poza tym TAURON Dystrybucja aktywnie uczestniczy w lokalnych wydarzeniach z obszaru HR-u, takich jak targi pracy czy dni otwarte w szkołach.

Co ważne, panele dyskusyjne i prelekcje dotyczące funkcjonowania najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w energetyce są organizowane nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli. Szkolenia dotyczą nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Nagroda dla spółki

Prowadzone działania zostały docenione niedawno przez Zespół Szkół Mechaniczno -Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie. Na wniosek szkoły TAURON Dystrybucja otrzymał dyplom i statuetkę w konkursie pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy pt. „Pracodawca wspierający szkolnictwo zawodowe”.

 Współpraca ze spółką TAURON Dystrybucja jest dla nas bardzo ważna, ponieważ to największa firma energetyczna regionu i jednocześnie największy pracodawca w obszarze budowy i eksploatacji sieci energetycznej. Dzięki prowadzonej od wielu lat współpracy nasi uczniowie, już na etapie kształcenia widzą zapotrzebowanie na rynku pracy i mogą planować swój rozwój zawodowy ściśle z kierunkiem, który wybrali. Ważne jest to, że dzięki praktykom i kontaktom z fachowcami z TAURONU spotykają się z praktyką zawodu, której nie może pokazać nawet najlepiej przygotowana i zaangażowana szkoła – powiedział podczas wręczenia nagrody spółce Tomasz Dobosz, Dyrektor ZSM-E.

Pod linkiem https://www.tauron-dystrybucja.pl/oferty-pracy znajduje się aktualna oferta pracy w spółce TAURON Dystrybucja.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama