Ochrona środowiska

Wiceminister Małgorzata Golińska na trzecim dniu szczytu Togetair

„Partnerstwo dla klimatu” to temat trzeciego dnia szczytu klimatycznego Togetair. O ekologii, zrównoważonym rozwoju, gospodarce o obiegu zamkniętym czy wyzwaniach związanych z transformacją klimatyczno-energetyczną podczas wydarzenia, które odbyło się 22 kwietnia 2022 r., mówiła Wiceminister Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska.

Podczas otwarcia kolejnego dnia konferencji wiceminister podkreśliła znaczenie wydarzenia i udział wielu przedstawicieli administracji, samorządów, NGO’sów czy instytucji naukowych.

– Świat wokół nas się zmienia, zmienia się także klimat. Stawiane są przed administracją coraz nowsze wyzwania, którym musimy sprostać. Podczas trzeciego dnia szczytu klimatycznego porozmawiamy wspólnie o ekologii, zrównoważonym rozwoju, gospodarce o obiegu zamkniętym czy wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną. To niezwykle ważne tematy dla naszego resortu – powiedziała.

Podczas szczytu klimatycznego Togetair wiceminister Golińska wzięła udział w debacie „Zrównoważony rozwój dla środowiska – konsekwentna strategia czy „PR”owy slogan”, w trakcie którego przypomniała, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi.

– Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, który przypomina nam, że każdy z nas ma wpływ na otaczającą nas przyrodę. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko w którym żyjemy. Świat wokół nas się zmienia, co niesie ze sobą ogromne wyzwania, które z jednej strony związane są z dostosowaniem naszego życia do nowych okoliczności, z drugiej wymagają od nas poszukiwania nowych rozwiązań, które ułatwią nam działania, nie szkodząc jednocześnie przyrodzie i klimatowi – mówiła.

Wiceszefowa resortu klimatu i środowiska zwróciła uwagę, że w kwestii zakupów niezwykle ważna jest świadomość ekologiczna konsumentów.

– Legislacja międzynarodowa i krajowa powinna być dostosowana do potrzeb konsumentów. Dzięki takim przepisom konsumenci będą mogli dokonywać świadomych decyzji i wybierać produkty, które są rzeczywiście przyjazne dla środowiska – wyjaśniła.

– Komisja Europejska przyjęła wniosek, aby zmienić dyrektywy nt. konsumpcji. Chodzi o to, aby chronić konsumentów przed marketingiem ekologicznych firm. Często trudno nam ocenić czy firmy działają uczciwe czy jest to tylko PR – dodała.

Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska wskazała także, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmuje szereg działań w kwestii kształcenia młodego pokolenia.

– Naszym celem jest wprowadzanie odpowiedzialnych postaw i edukacji ekologicznej już w wieku szkolnym. Podpisaliśmy porozumienie w tej kwestii z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Działania te zmierzają do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa – zaznaczyła.

– Ważną inicjatywą jest kampania „Nasz Klimat”. Jednym z jej celów jest kreowanie pozytywnych wzorców w zakresie inicjatyw społecznych oraz codziennych nawyków, które przyczyniają się do zahamowania negatywnych skutków zmian klimatycznych – podsumowała.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama