Elektroenergetyka

Podsumowanie pierwszego dnia szczytu klimatycznego Togetair

Przeciwdziałanie zmianom klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, geotermia czy odnawialne źródła energii to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas pierwszego dnia szczytu klimatycznego Togetair. W wydarzeniu, które odbyło się 20 kwietnia 2022 r., udział wzięli Wiceministrowie Klimatu i Środowiska: Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio oraz Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka.

Przeciwdziałanie zmianie klimatu

W trakcie konferencji wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka wziął udział w debacie „Przeciwdziałanie zmianie klimatu – jak ochronić świat?”, podczas której zwrócił uwagę na rolę lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla.

– W Polsce mamy duże możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy. Dodatkowo leśnicy zmieniają strukturę lasów, tak aby były one odporne na niekorzystne zjawiska klimatyczne. Zmiany klimatu wywołujące zjawiska ekstremalne, takie jak wichury, powodzie czy susza. Są elementami, które wpływają na możliwości pochłaniania lasów w Polsce – podkreślił Edward Siarka.

Wiceminister zaznaczył także, że dzięki odpowiedzialnej gospodarce leśnej prowadzonej leśników tereny leśne w Polsce zwiększają się z roku na rok.

– Konsekwentnie zwiększamy powierzchnię lasów w Polsce. Od II wojny światowej zwiększyliśmy lesistość w kraju z 20% do 30%, to ponad 9,2 mln hektarów lasu – mówił.

– Na rzecz powiększania areału wspólnie z Lasami Państwowymi rozpoczęliśmy akcję skupu gruntów pod nowe lasy. Kupujemy nowe grunty pod zalesianie, aby tych lasów, było jeszcze więcej – dodał.

Odnawialne źródła energii i technologie wodorowe

Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska na konferencji Togetair uczestniczył w panelu „Europa w gazowym szachu a rozwój technologii wodorowych”.

– Od lat realizujemy strategię dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, która pozwoli na zupełne uniezależnienie się od importu z Rosji. Uruchomienie gazociągu Baltic Pipe pozwoli na uniezależnienie się od dostaw gazu ze wschodu – podkreślił Wiceminister Zyska.

Jak wyjaśnił, podstawą działania w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej jest Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040, która została przyjęta w listopadzie 2021 r.

– W Polskiej Strategii Wodorowej przyjęto 6 celów i są to przede wszystkim: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru, stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego – powiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska.

– Jednym ze wskaźników realizacji tych celów jest zainstalowanie 2 GW mocy instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru do 2030 r. – dodał.

Wiceminister wskazał także, że budowa gospodarki wodorowej w oparciu o doliny umożliwi stworzenie łańcucha wartości związanych z gospodarką wodorową, tj. produkcja, transport, magazynowanie i końcowe zastosowanie w sektorach, jak np. transport.

– Przewidujemy, że do 2030 r. powszechnym widokiem będzie infrastruktura tankowania wodoru. Resort klimatu i środowiska uruchamia programy wsparcia dla rozwoju technologii wodorowych – podsumował Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Wiceminister Ireneusz Zyska wziął także udział w debacie „Odnawialne źródła energii. Czy wiatraki i panele to przyszłość energii?”, podczas której zaznaczył, że resort klimatu i środowiska dokłada wszelkich starań, aby rozwijać technologie OZE w Polsce.

– Budujemy miks energetyczny, który pozwoli na wykorzystanie wszystkich szans dla rozwoju polskiej gospodarki. Ostatnie dwa lata to czas intensywnych działań, dzięki którym obserwujemy dynamiczny rozwój OZE. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych w perspektywie 2030 r. przy zwiększonych ambicjach w zakresie rozwoju OZE moc zainstalowana może osiągnąć nawet 50 GW, co istotnie zostanie przekroczony 50% udział odnawialnych źródeł energii w strukturze końcowego zużycia energii – podkreślił.

Pełnomocnik rządu ds. OZE zwrócił także uwagę, że w rozwoju energii pozyskanej z odnawialnych źródeł, duże znaczenie miał system aukcyjny.

– Zgodnie z nowelizacją ustawy OZE przedłużamy system aukcyjny OZE do 2027 r. Obecnie pracujemy nad rozporządzeniem, tak aby inwestorzy mogli zaplanować inwestycje w tym zakresie – powiedział Ireneusz Zyska.

Mapa drogowa geotermii i transformacja klimatyczno-energetyczna

Z kolei Wiceminister Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio uczestniczył w panelu „Mapa drogowa geotermii w Polsce: jak sięgnąć po naturalne, odnawialne zasoby ziemi?”. Główny Geolog Kraju podkreślił, że resort klimatu i środowiska widzi dużą szansę w rozwoju geotermii w Polsce.

– Geotermia jest szansą w transformacji klimatyczno-energetycznej Polski. Pracujemy nad tym, żeby możliwie szybko wdrożyć te technologie i komplementarnie łączyć je z innymi elementami odnawialnych źródeł energii – powiedział.

– Warto wskazać, że zainteresowanie wykorzystaniem geotermii jako źródła energii, przez samorządy i inwestorów prywatnych rośnie. Większe wykorzystanie energii geotermalnej może także przyczynić się do rozwoju gospodarczego, zwłaszcza mniejszych miejscowości – dodał.

Wiceminister Piotr Dziadzio zwrócił także uwagę na potencjał w wykorzystaniu geotermii w ciepłownictwie.

– Geotermia jako odnawialne źródło energii może być wykorzystywane na szeroką skalę w ciepłownictwie. „Moje Ciepło” – to jeden z programów, który przybliża wykorzystanie potencjału geotermii osobom prywatnym. To właśnie dzięki takim programom rośnie zainteresowanie pompami ciepła – mówił.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama