Paliwa dla energetyki

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zakończył pierwszą fazę wiążącej procedury Open Season FSRU

Pierwsza faza wiążącej procedury Open Season FSRU potwierdziła zainteresowanie uczestników rynku mocą regazyfikacji Terminalu FSRU.

W 4 kwartale 2021 r. GAZ-SYSTEM uruchomił procedurę Open Season dla Terminalu FSRU w rejonie Gdańska. Celem Fazy 1 Procedury było uzyskanie od Uczestników wiążących Zamówień, umożliwiających ocenę oczekiwanej skali inwestycji i poziomu jej konkurencyjności oraz zobowiązanie Uczestników do wiążącej rezerwacji Usług Regazyfikacji na odpowiednim poziomie w Fazie 2 Procedury.

Projekt zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Terminal FSRU ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie. Usługi Regazyfikacji FSRU  zostaną udostępnione pod warunkiem podjęcia przez GAZ-SYSTEM pozytywnej Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej oraz zrealizowania Inwestycji w zakładanym terminie – 1 stycznia 2028 r.

GAZ-SYSTEM dokonał analizy dokumentów dostarczonych przez Uczestników Procedury i ocenił, że całkowity zakres Usług Regazyfikacji wnioskowany w Zamówieniach jest  wystarczający  do przystąpienia do realizacji pierwszego etapu projektu, tj. do rozpoczęcia projektowania (pod warunkiem podjęcia pozytywnej Wstępnej Decyzji Inwestycyjnej). Mając na uwadze zapisy Ogólnych Warunków Realizacji, GAZ-SYSTEM jest zobowiązany do podjęcia Wstępnej Decyzji Inwestycyjnej w ciągu 12 miesięcy od podpisania Umowy Order to Proceed.

Terminal LNG w rejonie Gdańska został wpisany w 2022 r. na piątą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest – PCI) w sektorze energetycznym zgodnie z rozporządzeniem nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Projekty PCI to kluczowe projekty infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma wspierać politykę energetyczną i wyzwania klimatyczne w UE. Więcej o projektach PCI realizowanych przez GAZ-SYSTEM dostępne jest na stronie internetowej.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Działy

Reklama