OZE

Wiceminister Piotr Dziadzio na XIII Forum Innowacyjności

Energia geotermalna w transformacji energetycznej Polski to główny temat rozmów podczas XIII Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”. W wydarzeniu, które odbyło się 20 kwietnia 2022 r., udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio.

Jak podkreślił podczas konferencji wiceminister, w najbliższym czasie w Polsce niezwykle istotnym będzie rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności geotermii.

– Chcemy rozwijać potencjał w zakresie wykorzystania geotermii. W Polityce energetycznej Polski do 2040 r. określone zostały kierunki rozwoju czystej energii z tego sektora – powiedział.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. przewiduje stopniowy wzrost znaczenia geotermii szczególnie w ciepłownictwie systemowym.

– W ciepłownictwie widzimy potencjał rozwoju niskotemperaturowej geotermii do 45°C. Rozwój wysokotemperaturowej geotermii powinniśmy badać i rozwijać, jednak jest to technologia bardziej zaawansowana. Woda termalna może mieć szerokie zastosowanie – ogrzewanie budynków – mówił.

Wiceminister Piotr Dziadzio zwrócił także uwagę na wsparcie resortu klimatu i środowiska rozwoju odwiertów geotermalnych w Polsce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych przeznaczył 70 mln zł w ramach drugiego konkursu programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

– Geotermia to naturalne ciepło i tania moc elektryczna, dlatego istotne są badania w tym zakresie i definiowanie projektów badawczych. Musimy umiejętnie inwentaryzować jej potencjał w naszym kraju – podsumował.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama