Ciepłownictwo

Ceny wytwarzania ciepła oraz stawka przesyłowa niezmiennie rosną od 2017 r.

URE publikuje dane za miniony rok

Regulator co roku publikuje informacje o średniej jednostkowej cenie wytwarzania ciepła przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze oraz o średniej jednostkowej stawce za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła w systemach ciepłowniczych kraju za rok poprzedni.

Do 2021 r. wskaźniki te były wykorzystywane w algorytmie modelu ustalania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła. Obecnie, ze względu na zmianę sposobu ustalania zwrotu z kapitału, nie ma już konieczności ich publikacji. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że z danych tych korzysta sektor, Urząd Regulacji Energetyki kontynuuje ich publikację.

W 2021 r. średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła przez przedsiębiorstwa koncesjonowane wyniosła 47,65 zł/GJ. To wzrost o ponad 25% w stosunku do 2017 r., od kiedy obserwujemy trend wzrostu cen.

Wykres 1. Średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła przez koncesjonowane przedsiębiorstwa w latach 2016-2021 w zł/GJ.

Źródło: dane URE

W 2021 r. średnia jednostkowa stawka za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła w systemach ciepłowniczych w przedsiębiorstwach koncesjonowanych wyniosła 19,22 zł/GJ. Tu również obserwujemy trend wzrostowy od 2017 r.

Wykres 2. Średnia jednostkowa stawka za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła w systemach ciepłowniczych kraju dla przedsiębiorstw koncesjonowanych w latach 2016-2021 w zł/GJ.

Źródło: dane URE

***

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama