Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

1Q 2022: cena energii elektrycznej na rynku pozagiełdowym najwyższa od 2010 r.

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych (tzw. kontrakty OTC – over the counter – zawierane na rynku pozagiełdowym) w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 466,60 zł/MWh i była wyższa o blisko 100% od średniej ceny sprzed roku.

Skok o 229,30 zł za MWh był również najwyższym historycznie wzrostem średniej ceny, jeśli porównywać pierwsze kwartały ostatnich 12 lat.

Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej w kontraktach OTC (dwustronnych) zawieranych w pierwszych kwartałach lat 2011-2022 [zł/MWh]

Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli

Istotny wpływ na poziom ceny mają kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. W konsekwencji cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Została bowiem wyliczona na podstawie przekazanych przez wytwórców danych[1], które obejmują sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w pierwszym kwartale roku.

Łączny wolumen energii sprzedanej w ramach ofert zawartych w pierwszym kwartale br. wyniósł prawie 8,44 TWh i był drugim z najniższych od 12 lat.

Rys. 2. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w kontraktach OTC w pierwszych kwartałach lat 2011-2022 [TWh]

Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli

***

  • Prezes URE systematycznie publikuje informacje o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej.
  • Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki.
  • Dane dotyczące pierwszego kwartału 2022 r. znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 23/2022.

[1] Dane przekazane przez wytwórców zgodnie z wezwaniem zamieszczonym na stronie internetowej URE.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama