OZE

O polsko-brytyjskim potencjale w obszarze biomasy

Za nami zdalny, polsko-brytyjski okrągły stół poświęcony tematyce biomasy. Polska ma jeden z największych w Europie potencjałów do produkcji biogazu i biometanu. Biomasa stanowi również ważną część krajowego miksu energetycznego Wielkiej Brytanii. „PL-UK Biomass Roundtable” zorganizowany przez NCBR dał przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz zaplanowania wielotorowej współpracy na rzecz rozwoju innowacji w tym obszarze.

Biomasa, czyli wszelkiego rodzaju materia organiczna oraz odpady podlegające biodegradacji, coraz częściej postrzegana jest jako nowe paliwo energetyczne. Do tego jest łatwa w pozyskaniu i w pełni naturalna. Dlatego biomasa jest coraz częściej przedmiotem debaty publicznej.

– Polsko-Brytyjski okrągły stół pod nazwą PL-UK Biomass Roundtable był niejako kontynuacją III Polsko-Brytyjskiego Forum Naukowego, które odbyło się w październiku 2021 r. z udziałem m.in. przedstawicieli NCBR. Już wtedy wybrzmiało, dlaczego temat biomasy jest tak ważny. Teraz kontynuujemy nasze starania o ciekawe projekty w tym obszarze – mówi Cezary Błaszczyk, Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej w NCBR.

Uroczystego otwarcia obrad okrągłego stołu dokonali James Hughes, Radca-Minister/p.o. Zastępcy Szefa Misji w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie oraz Cezary Błaszczyk, Dyrektor DWM NCBR. W dyskusji uczestniczyło kilkunastu ekspertów z Polski i Wielkiej Brytanii. PL-UK Biomass Roundtable umożliwił konstruktywną wymianę poglądów nt. badań i prac rozwojowych prowadzonych w ośrodkach w obu krajach. Prace te dotyczą m.in. gospodarki chemicznej o obiegu zamkniętym, surowców niskoemisyjnych, innowacyjnych technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania biomasy w energetyce czy też bioodpadów z produkcji przemysłu spożywczego, które niekoniecznie muszą być przetwarzane w energię.

Zdalna formuła spotkania sprawiła, że uczestnicy wymieniali fachowe poglądy i doprecyzowywali swoje wypowiedzi także na czacie podczas rozmów. To właśnie tam wykuwały się już pierwsze, nieformalne możliwości współpracy, jak np. w dziedzinie rekultywacji silnie zanieczyszczonych terenów oraz produkcji wodoru z biomasy.

– Liczymy, że szerokie spektrum specjalizacji i wzajemne zainteresowanie działalnością zawodową prelegentów zaowocuje polsko-brytyjskimi projektami badawczo-rozwojowymi, które będą mogły być sfinansowane choćby za pośrednictwem prowadzonego przez NCBR programu INNOGLOBO – dodaje Dyrektor Błaszczyk.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Działy

Reklama