Elektroenergetyka

Zmodernizowana linia wysokiego napięcia poprawi jakość dostaw energii elektrycznej dla Zamościa i okolic

PGE Dystrybucja zakończyła modernizację infrastruktury dystrybucyjnej dla mieszkańców Zamościa i okolic. Nowa inwestycja przyczyni się do poprawy jakości dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców. Wartość inwestycji wyniesie prawie 3,5 mln zł.

Zamojski oddział PGE Dystrybucja rozpoczął kompleksową przebudowę linii wysokiego napięcia (WN) relacji Zamość – Zamość Majdan. Inwestycja ta wzmocni niezawodność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców oraz zwiększy możliwości przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii (OZE).

– Celem prac jest przede wszystkim możliwość zwiększenia ilości dostarczanej energii elektrycznej oraz poprawa pewności zasilania dla mieszkańców. Dzięki zastosowaniu większego niż dotychczas przekroju przewodu linii oraz nowego przewodu odgromowego z wbudowanymi włóknami światłowodowymi zwiększymy niezawodność działania nowoczesnych urządzeń i zabezpieczeń pracujących na stacjach elektroenergetycznych – powiedział Andrzej Olborski, Dyrektor Generalny Oddziału Zamość.

Zakres prac obejmie demontaż istniejącej napowietrznej linii 110 kV i budowę nowej, wyposażonej w nowoczesne przewody, które pozwolą dostosować linię do pracy w temperaturze do +80°C. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 2,76 km. Inwestycja jest realizowana z wykorzystaniem słupów rurowych z fundamentami palowymi. Zastosowane rozwiązanie wpłynie na zwiększenie obciążalności linii oraz ograniczenie ilości wyłączeń awaryjnych. Dodatkowo zwiększy się potencjał przyłączeniowy, również dla odnawialnych źródeł energii.

Działy

Reklama