Artykuły Polecane Technologie

„SEFAKO” – między Katowicami a Kielcami

Dzięki śląskiemu właścicielowi, działająca poza głównymi ośrodkami przemysłowymi w Polsce Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A., widzi szanse w zmieniających się warunkach na rynku energetycznym. 

Śląski właściciel

Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. mieści się w Sędziszowie – w niedużym mieście w powiecie jędrzejowskim, na styku trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Ze Śląskiem Fabrykę łączy nie tylko bliska lokalizacja. W 2018 r. „SEFAKO” zostało przejęte przez Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. z Katowic, które nabyło od  wcześniejszego właściciela 96,3% akcji przedsiębiorstwa. Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. jest 100% spółką Skarbu Państwa w nadzorze właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych. Od lat TFS jest innowacyjnym, dynamicznie rozwijającym się podmiotem inwestycyjnym, dysponującym kapitałem prawie 2 mld zł. Realizuje ważne dla polskiej gospodarki projekty o charakterze rozwojowym. Działa na zasadach indywidualnie dobranej strukturyzacji i aranżacji finansowania. Obecnie TFS to Grupa Kapitałowa skupiająca w swoich aktywach spółki z branży kolejowej, koksowniczej, energetycznej i inne. Spółki te są liderami swoich segmentów, a TFS kładzie stale nacisk na innowacyjność i synergie pomiędzy spółkami, budując tym samym wartość portfela Grupy Kapitałowej.

Doświadczony producent

Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. działa na rynku energetycznym od 1974 r., produkując  jednostki kotłowe o średniej mocy od 1 MW do 250 MW, znajdujące zastosowanie zarówno w energetyce zawodowej, przemysłowej, jak i w ciepłownictwie. Oferta firmy obejmuje kotły na paliwa płynne, w tym gaz i olej, paliwa stałe, biomasę oraz kotły do termicznego przekształcania odpadów.  Fabryka specjalizuje się w produkcji elementów ciśnieniowych do wszystkich rodzajów kotłów. Jako producent, świadczy również kompleksowe usługi począwszy od fazy projektowania oraz usług inżynierskich, poprzez zarządzanie zakupami, prefabrykację, dostawę, montaż, rozruch oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także diagnostykę kotłów.

Prace analityczne, koncepcyjne, projektowe, konstrukcyjne, obliczenia cieplno-przepływowe, obliczenia wytrzymałościowe i pozostałe usługi inżynierskie wykonują biura projektowe „SEFAKO” oraz Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach, będące w 98,5% własnością Fabryki. Zakres prac projektowych jest kompleksowy i obejmuje elementy ciśnieniowe, mechaniczne, instalacje paleniskowe, konstrukcje wsporcze i nośne, opodestowanie, systemy sterowania i automatyki, urządzenia energetyczne i towarzyszące.

Oprócz rodzimego rynku, odbiorcami i partnerami „SEFAKO” są największe firmy z branży energetycznej Europy, a kotły i elementy kotłowe wyprodukowane w Sędziszowie pracują m. in. w takich krajach europejskich jak: Wielka Brytania, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Szwecja, czy Włochy; jak również w Rosji i USA oraz w egzotycznych destynacjach: w Arabii Saudyjskiej, Indonezji, Algierii, Gabonie, Trynidadzie i Tobago oraz w Japonii. W 2022 Fabryka dostarczy kotły do klientów w Omanie i na Grenlandii.

Rozwój w okresie kryzysu i zmian

Zmiany własnościowe, jakie przeszła Fabryka w 2018 r., stając się częścią Grupy Kapitałowej TFS, wpłynęły pozytywnie na jej działalność. Jeszcze kilka lat temu Spółka borykała się z wieloma problemami i musiała wręcz walczyć o przetrwanie. Dzięki zmianie właściciela udało się utrzymać profil działania przedsię­biorstwa, doprowadzić do sytuacji, w której „SEFAKO” stało się generują­cą zysk firmą z dużymi perspektywami. Spółka zyskała stabilnego inwestora, umacniając tym samym swoją pozycję oraz stając się liczącym uczestnikiem rynku energetycznego .

Mimo trwającej od 2020 r. pandemii koronawirusa, Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. notuje coraz bardziej optymistyczne wskaźniki. Od 2017 r. wynik netto ze sprzedaży wzrósł o ponad 400%. Od czasu przejęcia przez TFS tj. od 2018 r., Spółka utrzymuje dodatni poziom marży na sprzedaży, a wskaźnik finansowy EBIDTA w 2020 r. przedstawiał ponad 50% wzrost w stosunku do 2017. Stale rosnące nakłady na inwestycje pokazują, że Spółka chce dobrze wykorzystać swój czas i nadążyć za branżą, biorąc pod uwagę zmiany na rynku energetycznym.

W związku z tym, że od odejścia od węgla nie ma już odwrotu, a proces transformacji gospodarki węglowej jest nieuchronny, „SEFAKO” przyjmuje strategię rezygnacji z produkcji kotłów węglowych. Już prawie 20 lat temu w ofercie firmy pojawiły się kotły na biomasę, a ostanie dziesięciolecie to wzrost produkcji części ciśnieniowych i kotłów do spalania odpadów. Klientami są głównie firmy zagraniczne. Największą część przychodów z kontraktów zagranicznych w 2020 r. stanowiły projekty warsztatowe realizowane we współpracy z firmami niemieckimi i dotyczyły głównie zamówień na części ciśnieniowe i kotły na biomasę i RDF.

Na polskim rynku Spółka coraz częściej podejmuje realizacje projektów w formule EPC. Pod koniec 2021 podpisała kontrakt na dostawę kotłów do Kielc. W ramach kontraktu przewidziany jest udział “SEFAKO” w pracach projektowych inwestycji, dostawach i uruchomieniu pięciu gazowych kotłów wodnych konstrukcji płomienicowo-płomieniówkowej o mocy 32 MWt każdy – ich zadaniem będzie wytwarzanie gorącej wody do produkcji ciepła dla miasta Kielce. Należy podkreślić, że udział Fabryki Kotłów “SEFAKO” S.A. w tworzeniu nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła wpisuje się w narodowy trend transformacji gospodarki energetycznej w Polsce opartej na paliwie gazowym. Kluczowym projektem „SEFAKO”, mającym zakończyć się w tym roku, jest dostawa kotła do bloku energetycznego w Puławach. To największy kontrakt w historii firmy – jego wartość to prawie 180 mln zł netto. Projekt ten to też pewien symbol wspomnianych zmian w modelu działalności Spółki, które zachodzą od kilku lat. Z firmy, która zajmowała się głównie dostawami elementów kotłowych, przeszła ona na poziom spółki, która chce realizować kompleksowe zamówienia w formule generalnego wykonawstwa. Ponadto jeszcze kilka lat temu niemal całość produkcji kierowana była na rynki Europy Zachodniej i Skandynawii. Dotyczyła ona przede wszystkim dostaw elementów kotłowych do spalania odpadów oraz biomasy. Obecnie „SEFAKO” dynamicznie rozwija działalność na rynku krajowym, umacniając swoją pozycję w Europie.

Ważny podmiot na miejscowym rynku pracy

Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. zatrudnia prawie tysiąc osób. Są to osoby mieszkające głównie w gminie Sędziszów i gminach ościennych. W większości są to pracownicy od lat związani z Fabryką. Charakterystyczną cechą kadry pracowniczej jest to, że „SEFAKO” zatrudnia praktycznie całe rodziny. I to nie tylko małżeństwa i ich dzieci, ale także dalsze: dziadków, kuzynów. Ma to bardzo pozytywny wydźwięk, sprawia bowiem, że Fabryka postrzegana jest jako rzetelny pracodawca o 48-letniej tradycji, gwarantujący swoim pracownikom stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności, doświadczeń i zapewniający stabilizację życia rodzinnego. Ważnym elementem działalności Spółki w środowisku lokalnym jest edukacja młodych ludzi. Firma współpracuje z władzami gminy, jak i okolicznymi szkołami. W Fabryce istnieje warsztat, w którym uczniowie z pobliskiej szkoły zawodowej odbywają praktyki i szkolą się w zawodach (spawacz, mechanik), które dzisiaj i w przyszłości będą niezwykle popularne.

Spółka od lat realizuje strategię CSR poprzez wsparcie inicjatyw środowiskowych  w zakresie rozwoju edukacyjnego, kulturalnego i fizycznego. „SEFAKO” w szczególności wspiera finansowo przedsięwzięcia mające na celu rozwój kultury fizycznej i sportu wśród pracowników oraz lokalnej społeczności. W 2022 dofinansuje m. in. zakup sprzętu łuczniczego dla pracownika – olimpijczyka z Pekinu oraz Londynu, halowego wicemistrza świata oraz wesprze finansowo lokalny klub piłkarski. 180 pracowników Fabryki to honorowi dawcy krwi, dzięki którym w 2021 r. został pobity rekord  Polski w ilości oddanej krwi jednego klubu na akcjach wyjazdowych. Z Sędziszowa do RCKiK w Kielcach wyjechało aż 614,127 l krwi.

Perspektywy i plany

Cała branża energetyczna znajduje się w środku rewolucyjnych zmian. Planowane na skalę światową odejście od wykorzystania paliwa węglowego będzie miało niewątpliwy wpływ na politykę i strategię „SEFAKO”. Wprowadzony unijny pakiet dyrektyw „Fit for 55”, zakładający plan redukcji emisji CO2, wymaga wielu wyrzeczeń i w znaczącym stopniu wpłynie na przemysł energetyczny. Dlatego już dziś „SEFAKO” pracuje nad nową strategią na lata 2022-2026. Plany i działania Firmy są nakierowane na poszukiwanie takich produktów, rozwiązań, rynków i technologii, które dałyby pracę ludziom na kolejne lata, ale również, żeby dzięki tym działaniom można było poprawić, już i tak dobre, wyniki finansowe, zwiększając zarówno przychody, jak i pozyskiwane marże. Przygotowywana strategia będzie obejmowała kilka wariantów rozwiązań, które w niedalekiej przyszłości pomogą „SEFAKO” wyjść z nowym produktem, stanowiącym mocną alternatywę dla technologii węglowych i odpowiadającą zbliżającym się czasom.

Źródło: Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

Tagi

Działy

Reklama