Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w marcu 2022 r.

W marcu 2022 r. odnotowano rekordowy wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Wyniósł on 4 946 768 MWh. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2022 r. 13 854 905 MWh, co oznacza spadek o 24,6% w stosunku do marca 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w marcu 2022 r. na poziomie 683,59 zł/MWh i jest to wzrost o 157,70 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2023 r. (BASE_Y-23) wyniosła w marcu 2022 r. 714,64 zł/MWh, co stanowi wzrost o 96,34 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym 2022 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu 2022 r. transakcje o wolumenie 10 164 932 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 1,7%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 703,44 zł/MWh, co oznacza wzrost o 320,38 zł/MWh względem lutego 2022 r. i zarazem najwyższą cenę miesięczną w historii tego rynku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2023 r. (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w marcu 2022 r. 392,90 zł/MWh, czyli o 108,62 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w marcu 2022 r. 2 519 770 MWh, co stanowi spadek r/r o 17,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 228,22 zł/MWh i oznacza to spadek o 28,68 zł/MWh względem lutego 2022 r. Wolumen transakcji sesyjnych dla tego instrumentu wyniósł 900 796 MWh i jest to najlepszy wynik od września 2020 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w marcu 2022 r. o 24,3% r/r, do poziomu 8 576 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 359,95 zł/toe – spadek względem lutego 2022 r. o 305,60 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w marcu 2022 r. 4 946 768 MWh, co stanowi wzrost o 2,7% r/r. Jest to najlepszy wynik miesięczny od początku funkcjonowania Rejestru Gwarancji Pochodzenia. Średnia ważona cena wyniosła 2,90 zł/MWh, co oznacza spadek w stosunku do lutego 2022 r. o 0,29 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

W marcu 2022 r. sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 500 ton pszenicy klasy B oraz 100 ton żyta klasy B. Średnia ważona cena pszenicy klasy B wyniosła 1 764,50 zł/t, natomiast żyta klasy B – 1 370,00 zł/t.

Załącznik do Informacji prasowej

Podsumowanie działalności TGE w marcu 2022 r. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 13 854 905 15 501 498 18 366 529
RDB (RTG) 127 410 110 182 242 417
RDN (RTG) 2 958 669 2 545 890 2 950 664
RTPE (OTF) 10 768 826 12 845 426 15 173 448

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 10 164 932 13 938 703 9 992 845
RDBg (RTG) 533 716 560 370 625 430
RDNg (RTG) 1 919 066 1 113 528 2 615 198
RTPG (OTF) 7 712 150 12 264 805 6 752 217

 

Prawa majątkowe
dla energii elektrycznej z OZE
Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 2 519 770 1 692 437 3 042 776
zielone certyfikaty 2 478 965 1 666 662 2 991 707
sesje RPM (RTG) 900 796 575 262 765 893
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 1 578 169 1 091 401 2 225 813
błękitne certyfikaty 40 805 25 775 51 070
sesje RPM (RTG) 33 209 21 760 49 516
TP na RPM (RTG) 7 596 4 015 1 553

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM 8 576 4 593 11 329
sesje RPM (RTG) 8 557 4 593 11 094
TP na RPM (RTG) 20 0 235

 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 4 946 768 1 482 781 4 818 019
OZE 4 946 768 1 482 781 4 818 019
kogeneracja 0 0 0

 

Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM 600 0 650
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 500 0 625
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 100 0 25
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0 0
rzepak klasy A 0 0

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Działy

Reklama