Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

PKN ORLEN i Synthos Green Energy planują wspólną inwestycję w import energii z Ukrainy

Spółka ORLEN Synthos Green Energy, utworzona przez PKN ORLEN i Synthos Green Energy, planuje realizację inwestycji, która umożliwi import energii elektrycznej z Ukrainy i przyczyni się do stabilizacji i dywersyfikacji źródeł dostaw. Tym samym wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a przy tym realnie wpłynie na poprawę sytuacji gospodarczej Ukrainy.

Energia elektryczna, która mogłaby być przesyłana do Polski, pochodziłaby z elektrowni Chmielnicki w Ukrainie. Jej import na bazie zmodernizowanej infrastruktury przyczyniłby się do zaspokojenia potrzeb polskiego przemysłu oraz wpłynął na zmniejszenie zależności Polski od źródeł energii opartych na węglowodorach. Spółka ORLEN Synthos Green Energy przeprowadzi  proces uzgodnień technicznych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia.

To już kolejny projekt, w który planuje zainwestować ORLEN Synthos Green Energy. Spółka, na powołanie której w marcu br. zgodę wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będzie odpowiedzialna za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii MMR i SMR, czyli mikro i małych reaktorów jądrowych. To jedna z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii produkcji energii. Inwestycja będzie kolejnym ważnym elementem dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii przez PKN ORLEN, zwiększającym bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski oraz regionu.

Źródło: PKN ORLEN SA

Działy

Reklama