Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Rynek gazu: URE zaktualizował formularze sprawozdań z realizacji planów rozwoju dystrybutorów paliw gazowych

Na stronie Urzędu opublikowane zostały zaktualizowane formularze sprawozdań z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Termin ich przedłożenia regulatorowi przez operatorów gazowych systemów dystrybucyjnych upływa 30 kwietnia 2022 r.

Oprócz zmian dotyczących standardowej aktualizacji dla kolejnego roku sprawozdawczego, w dokumentach zmienione zostały:

  • formularz dla operatora systemu przesyłowego – rozszerzenie informacji dotyczących zadań inwestycyjnych w zakresie wymiany i modernizacji wyeksploatowanych składników (zadania NLRE),
  • formularz dla dużego operatora systemu dystrybucyjnego – uszczegółowienie prezentowanych danych (takich jak m.in. długość sieci, wolumen dystrybuowanego gazu), dla rożnych rodzajów dystrybuowanych paliw gazowych,
  • formularz dla małego operatora systemu dystrybucyjnego – dodanie informacji o liczbie gazomierzy i układów pomiarowych wyposażonych w system zdalnej transmisji danych, rozszerzenie informacji dotyczących zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, wymiany i modernizacji wyeksploatowanych składników oraz pozostałych zadań inwestycyjnych (zadania LRE, NLRE, RNI).

Wprowadzone zmiany mają głównie charakter porządkowy i mają usprawnić proces przekazywania regulatorowi danych z realizacji planów rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdań z realizacji planów rozwoju wraz z zaktualizowanymi formularzami dostępne są na stronie URE w dziale Paliwa gazowe.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama