OZE

Grupa PGE powiększa portfel lądowych farm wiatrowych

PGE podpisała umowę warunkową na nabycie trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Po finalizacji transakcji moc zainstalowana Grupy PGE w tej technologii wzrośnie o 12% do ponad 770 MW. Akwizycja zapewni Grupie PGE utrzymanie pozycji największego krajowego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Po zakończeniu procesu przejęcia PGE będzie posiadać 11% udziału zainstalowanych mocy w farmach wiatrowych w Polsce.

– Segment Energetyki Odnawialnej w 2021 r. po raz pierwszy w historii działalności Grupy PGE wypracował zysk EBITDA przekraczający 1 mld zł. Uzyskany wynik świadczy o rosnącej roli, jaką pełnią odnawialne źródła energii w Grupie PGE. Zapowiadana przez nas duża akwizycja trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW wzmacnia zielony kierunek transformacji energetycznej Grupy PGE. Z mocą zainstalowaną ponad 770 MW w technologii lądowych farm wiatrowych umacniamy swoją pozycję lidera energetyki odnawialnej w Polsce – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Akwizycja trzech lądowych farm wiatrowych oznacza dla Grupy PGE wzrost mocy zainstalowanej w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie z 688 MW do 772 MW oraz wzrost udziału w rynku z 9,6% do 10,8% (wg danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana farm wiatrowych na koniec 2021 r. wyniosła blisko 7.117 MW).

Farmy będące przedmiotem akwizycji, znajdują się w trzech różnych województwach: województwie kujawsko-pomorskim (FW Radzyń o mocy 36,9 MW), województwie łódzkim (FW Ścieki o mocy 22 MW) i wielkopolskim (FW Jóźwin o mocy 25,3 MW). W sumie aktywa będące przedmiotem transakcji
to łącznie 32 turbiny o łącznej mocy 84,2 MW i średniej produkcji rocznej na poziomie 240 tys. MWh, co pozawala zabezpieczyć zapotrzebowanie 120 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Lublina. Wszystkie nabywane farmy posiadają długoterminowe umowy na zakup zielonej energii elektrycznej, które częściowo zabezpieczają wyprodukowane wolumeny nawet do 2030 r. Farmy do ok. 2030 r. będą korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów.

Farmy charakteryzują się wysoką produktywnością, w szczególności Farma Wiatrowa Radzyń, której wykorzystanie mocy netto na poziomie powyżej 3 400 FLH (ang. full load hours) zbliżone jest do wartości osiąganych przez morskie farmy wiatrowe. Dodatkowo Farma Wiatrowa Ścieki zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie FW Skoczykłody nabytej przez PGE w 2020 r., co pozwoli wygenerować dodatkowe synergie w ramach Grupy.

Transakcja jest elementem realizacji Strategii Grupy PGE do 2030 r., która zakłada, że w 2030 r. Grupa PGE będzie posiadać 1,7 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych, co zostanie osiągnięte również poprzez akwizycje. Długoterminowym celem strategicznym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Grupy PGE do 2050 r. oraz dostarczanie 100% zielonej energii dla klientów. Realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii oraz akwizycje w tym obszarze przyczynią się do realizacji tego celu.

***

Informacje o transakcji

Akwizycja jest realizowana przez PGE Energia Odnawialna, spółkę z Grupy PGE, która zawarła z Vanadium Holdco Limited warunkową umowę sprzedaży,
w wyniku której nabędzie 100 proc. udziałów w spółce Collfield Investments, posiadającej 100% udziałów w trzech spółkach celowych operujących trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 84,2 MW. Warunkiem zawieszającym transakcji jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zamknięcie Transakcji planowane jest w II kwartale 2022 r. Wartość transakcji wyniesie powyżej 900 mln zł (w tym gotówka zgromadzona na rachunkach Collfield oraz jej spółek zależnych) i zostanie obliczona na dzień zamknięcia transakcji w oparciu o odpowiednie mechanizmy określone w podpisanej warunkowej umowie nabycia udziałów.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama