OZE

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na konferencji Berlin Transition Energy Dialogue

Jak zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym wpłynie na pokój i bezpieczeństwo? To pytanie na które szukali odpowiedzi uczestnicy panelu, w którym w podczas konferencji Berlin Transition Energy Dialogue, wziął udział m. in. Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński. Wydarzenie odbyło się 29 marca br.

W obecnej sytuacji geopolitycznej, solidarność, determinacja i długoterminowa polityka z jasnymi celami popartymi analizami to warunki niezbędne do przejścia na czystą energię przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.

– Jednym z najważniejszych zadań i wyzwań stojących przed nami – rządami jest utrzymanie równowagi i bezpieczeństwa transformacji energetycznej, która musi być sprawiedliwa ale także opierająca się na zdywersyfikowaniu zarówno źródeł dostaw jak i technologii. Dzięki temu będziemy mogli zminimalizować ryzyko zagrożenia naszego bezpieczeństwa energetycznego – powiedział podczas konferencji Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W trakcie panelu poruszono również kwestie zależności Europy od jednego, niestabilnego dostawcy, który wykorzystuje import paliw kopalnych do finansowania agresji wojskowej.

– Wycofywanie jednego stabilnego źródła energii musi być wsparte wprowadzeniem lub utrzymaniem innego mniej emitującego, ale stabilnego źródła, jak np. gaz ziemny, energia jądrowa, wodór lub biometan. Ponadto w efekcie potencjalnych zakłóceń w imporcie paliw, musimy się liczyć z koniecznością dłuższej niż oczekiwano pracy poszczególnych istniejących bloków węglowych. Będzie to miało wpływ na planowany spadek tempa ograniczania wydobycia i wykorzystania węgla – powiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska.

W swoim wystąpieniu wiceminister Guibourgé-Czetwertyński podkreślił też, że mimo idących za tym konsekwencji, Polska popiera postulat całkowitego wycofania się z importu surowców energetycznych, w tym ropy z Rosji.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama