OZE

Raport Lewiatana. Ponad 70% firm inwestuje w technologie proklimatyczne

71% przedsiębiorstw realizuje obecnie inwestycje w technologie proklimatyczne albo planuje tego rodzaju przedsięwzięcia w perspektywie 2 lat 67,1% firm za najistotniejszą barierę, która ogranicza inwestycje w technologie proklimatyczne, uznało brak długoterminowej strategii rządu i odpowiednich regulacji. Mniej istotną kwestią jest brak korzystnej oferty finansowania publicznego czy cena technologii – wynika z raportu „Europejski Zielony Ład. Ocena wiedzy i postaw przedstawicieli polskiego biznesu” edycja 2, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

– Brak jasnych, przejrzystych i długoterminowych regulacji powstrzymuje firmy od inwestycji w technologie proklimatyczne. Zdecydowana większość przedsiębiorstw oczekuje na jasne przepisy i regulacje czy strategie sektorowe oraz na dedykowane systemy zachęt inwestycyjnych (tj.  ulgi podatkowe, programy celowe, mniejszy udział środków własnych). Ważny jest też dostęp do finansowania publicznego oraz prywatnego na preferencyjnych warunkach, jako forma finansowania inwestycji. Co ciekawe, mniej istotną zachętą do inwestycji okazuje się bezpłatny dostęp do dedykowanych narzędzi ułatwiających np. liczenie śladu węglowego czy oszczędność energii. Oznacza to, że firmy są gotowe na tego typu inwestycje – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.

Ze specjalnej ankiety przeprowadzonej wśród firm wynika,  że osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej w 2050 r. jest umiarkowanie realne (61%). Z jednej strony firmy wskazują, że elektryfikacja i integracja sektorów są szansą na transformację technologiczną w polskim biznesie (68%) oraz że wyłączane elektrownie zasilane paliwami kopalnymi powinny zostać zastąpione elektrowniami jądrowymi w celu zapewnienia stabilizacji i ciągłości dostaw energii elektrycznej w Polsce (70%). Z drugiej strony respondenci uznali, że odejście od paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej i ciepła w horyzoncie do 2030 r. jest mało prawdopodobne (35%). Według respondentów Polska powinna rozważyć zwiększenie udziału w miksie energetycznym odnawialnych źródeł energii.

– W maju 2020 r. w Konfederacji Lewiatan  powstała Rada ds. Zielonej Transformacji. To miejsce spotkań i platforma współpracy polskiego biznesu z przedstawicielami  administracji polskiej i europejskiej, odpowiedzialnymi za powstające nowe przepisy i regulacje. Mamy nadzieję, że wspólny dialog różnych interesariuszy przyczyni się do powstania jasnych, przejrzystych i długoterminowych strategii sektorowych i regulacji, które będą stanowiły zachętę dla polskich firm do inwestycji prośrodowiskowych, a tym samym do niskoemisyjnej transformacji w Polsce – dodaje Dorota Zawadzka-Stępniak.

Obejrzyj film o działalności Rady ds. Zielonej Transformacji:

https://www.youtube.com/watch?v=M2nrkKiWwNM

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Działy

Reklama