Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 – trwają konsultacje projektu planu rozwoju

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) prowadzą konsultacje projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032.

Konsultowany dokument obejmuje planowane przez PSE inwestycje w sieci przesyłowe. Prezentowane w Planie inwestycje mają na celu wsparcie:

  • zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej do osiągnięcia celu krajowego w zakresie udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii,
  • rządowego planu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku,
  • rządowego planu budowy mocy jądrowych,
  • przyłączeń nowych jednostek wytwórczych zgodnie z wynikami aukcji rynku mocy na lata 2023-26,
  • poprawy warunków zasilania, w tym minimalizacji ograniczeń sieciowych w całym systemie – w szczególności w kontekście planowanej budowy źródeł odnawialnych (wiatrowych) w Polsce północnej zarówno na morzu, jak i na lądzie.

Projekt dokumentu, formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące konsultacji są dostępne na stronie internetowej PSE .

Uwagi i wnioski należy przekazać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 4 kwietnia 2022 r. na adres poczty elektronicznej: konsultacje-PRSP@pse.pl.

Wszystkie zainteresowane podmioty zachęcamy do udziału w konsultacjach i przekazywania uwag oraz opinii do dokumentu.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama