Elektroenergetyka

Uruchomienie rynku wtórnego na rok 2023

W związku z opublikowaniem wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854), realizując przepisy art. 48 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, informują o uruchomieniu możliwości zgłaszania transakcji obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym na rok dostaw 2023. Funkcjonalność ta dostępna jest na Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl).

Szczegółowa instrukcja dotycząca zgłaszania transakcji obrotu wtórnego znajduje się pod adresem: www.pse.pl/rynek-mocy-instrukcje-uzytkownika.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama