OZE

W Płocku i Ostrołęce Energa czerpie energię ze słońca

Spółki Grupy Energa montują panele fotowoltaiczne poprawiając tym samym swoją efektywność energetyczną. Instalacje na dachu bądź na gruncie wykonały firmy z Płocka – Energa Logistyka i Energa Informatyka i Technologie oraz w Ostrołęce – Energa Ciepło Ostrołęka.

Energa Ciepło Ostrołęka pierwszą instalację gruntową o łącznej mocy 18,48 kWp uruchomiła pod koniec lipca 2020 r. Energia elektryczna wytwarzana jest w 56 modułach. W marcu tego roku została uruchomiona kolejna instalacja fotowoltaiczna, tym razem na wiacie parkingowej, o łącznej mocy 22,5 kWp. Energia elektryczna wytwarzana będzie w 60 modułach o mocy 375Wp każdy i według szacunków w części pokryje zapotrzebowanie na energię stanowiska badawczego w ramach projektu pn: „Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego” oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych i pompy do podlewania terenów zielonych ze zbiornika wody deszczowej.

Fotowoltaika w Płocku

Ponad 70 modułów paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 28 kWp zasila budynek wykorzystywany przez spółkę Energa Informatyka i Technologie w Płocku. Na dachu biurowca zamontowano 14 modułów o mocy 5,25 kWp, a na gruncie ustawiono kolejnych 60 modułów paneli o mocy 22,5 kWp. Łączna moc wytwórcza zainstalowanych urządzeń wyniosła 27,75 kWp. Spółka szacuje, iż użytkowana instalacja zmniejszy zużycie energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł o około 10% w skali roku.

– Stosując nowoczesne rozwiązania z obszaru OZE, przyczyniamy się do poprawy kondycji środowiska i pokazujemy innym, że możliwe jest zastąpienie źródeł konwencjonalnych energią zeroemisyjną – mówi Elżbieta Lewandowska, Kierownik Wydziału Administracji w ELOG i koordynator środowiskowy. – Wykorzystujemy odnawialne zasoby natury, ponieważ moduły fotowoltaiczne nie wymagają dostarczania paliwa, a co równie ważne nie emitują pyłów, gazów cieplarnianych oraz nie stanowią źródła hałasu.

Energa Logistyka również zamontowała instalację fotowoltaiczną na swoim budynku biurowo-magazynowym. Wielkość instalacji pozwoli spółce na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną, a jednocześnie obniży rachunki za jej zużycie. Przy planowaniu przedsięwzięcia, zarówno dla Zarządu spółki jak i pracowników, bardzo istotnym był ekologiczny aspekt inwestycji.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama