Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Rynek gazu: w ostatnim kwartale 2021 r. na TGE kupiono jedenaście razy więcej gazu niż w transakcjach dwustronnych

Ceny giełdowe były nieznacznie niższe od cen w transakcjach OTC. Jednocześnie ceny na obu rynkach były o blisko 180 proc. wyższe od cen w IV kwartale 2020 r.

W IV kwartale 2021 r. wolumen gazu ziemnego dostarczonego w wyniku transakcji zawartych na pozagiełdowym rynku hurtowym w naszym kraju[1] wyniósł ponad 5 TWh. Średnia cena kupionego w ten sposób gazu wyniosła ponad 197 zł/MWh. W tym samym czasie, w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii, dostarczono 57 TWh gazu, którego średnia cena wyniosła 209 zł/MWh.

Rys. 1. Wolumeny gazu dostarczane w kwartałach lat 2017-2021 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych.

Rys. 2. Średnia cena gazu dostarczanego w kwartałach lat 2017-2021 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych.

W porównaniu do IV kwartału 2020 r., w ostatnim kwartale 2021 r. ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy spadła o prawie 44%. O ponad 55% zmniejszyły się dostawy gazu wysokometanowego spoza UE, a dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o niecałe 31%. Z kolei dostawy gazu z UE spadły o ponad 7%.

Na koniec IV kwartału 2021 r. na 180 przedsiębiorstw posiadających w naszym kraju koncesję na obrót paliwami gazowymi, 87 aktywnie uczestniczyło w obrocie (48%).

Więcej informacji i danych na temat przesyłu i obrotu gazem ziemnym znajduje się na stronie URE w sekcji Hurtowy rynek gazu ziemnego – monitoring.

[1] Transakcje typu OTC (over the counter), czyli bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku. Sprzedaż realizowana jest w punkcie wirtualnym.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama