Wydarzenia - relacje

O termicznym przekształcaniu odpadów komunalnych w Gdańsku

XIV Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych” zgromadziła ponad 200 uczestników (stacjonarnie i on-line). Partnerem tegorocznej edycji był Port Czystej Energii Sp. z o.o., a Patronat Honorowy objęła Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Gdańska. Podczas VII Paneli tematycznych wygłoszonych zostało 29 referatów i odbyły się 2 panele dyskusyjne.

Gości Konferencji TPOK 2022 przywitali: Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak z Wydawnictwa „Nowa Energia” oraz Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor z Portu Czystej Energii Sp. z o.o.

I PANELU WPROWADZAJĄCYM pt. “ITPOK w zmieniającym się systemie gospodarowania odpadami komunalnymi”, który poprowadził Michał Kornasiewicz, Adwokat, Prezes Zarządu Kancelarii Prawa Finansowego i Gospodarczego sp. z o.o. w Krakowie – wygłoszone zostały następujące referaty: “Wyzwania dla ITPOK w 2022 r. – aspekty prawne” Michał Kornasiewicz, Adwokat, Prezes Zarządu Kancelarii Prawa Finansowego i Gospodarczego sp. z o.o. w Krakowie, “Możliwe źródła finansowania TPOK – inwestycje i finansowanie operacyjne w kontekście pomocy publicznej”Dr Joanna Fornalczyk, Partner, COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp. j., “Wsparcie sektorowe i branżowe w zakresie doradztwa finansowego dla prośrodowiskowych rozwiązań w gospodarce odpadami”Ryszard Radomski, Dyrektor Biura dla Sektora Energetycznego, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. oraz “Technologie Sumitomo SHI FW dla odzysku energii z odpadów”Bogusław Krztoń, Regionalny Dyrektor Sprzedaży, SUMITOMO SHI FW ENERGIA POLSKA Sp. z o.o.

II PANELU DYSKUSYJNYM pt. “Nowe wyzwania dla funkcjonujących ITPOK w Polsce”, który poprowadził dr hab. inż. Sławomir Stelmach, prof. ICHPW, Sekretarz Naukowy, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, a głos w Dyskusji zabrali (od lewej):

Andrzej Pudło, Członek Zarządu SPEO, Krajowy Manager ds. Gospodarki Paliwowej, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny ZTUO, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie

Jakub Bator, Członek Zarządu, Dyrektor Ekospalarni, Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie

Monika Wesołowska, Specjalista ds. Gospodarki Odpadami, PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie (on-line).

III PANELU DYSKUSYJNYM pt. “Rozwój branży TPOK – nowe inwestycje”, który poprowadził Michał Kornasiewicz, Adwokat, Prezes Zarządu Kancelarii Prawa Finansowego i Gospodarczego sp. z o.o. w Krakowie – głos w Dyskusji zabrali (od lewej):

 

 

 

Marcin Zeszutek, Project Manager, Paprec Energies

Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor, Port Czystej Energii Sp. z o.o.  

Norbert Skibiński, Dyrektor Rozwoju – Linia Biznesowa Odpady, Veolia Energia Polska S.A.

Konrad Nowak, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Paweł Majewski, Dyrektor, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

Bogusław Krztoń, Regionalny Dyrektor Sprzedaży, SUMITOMO SHI FW ENERGIA POLSKA Sp. z o.o.

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk

Bartosz Gołębiowski, Dyrektor Inwestycyjny w Departamencie Inwestycji Samorządowych, PFR

Głos w Dyskusji

 

 

 

 

 

IV PANEL pt. “Dostawcy technologii TPOK – wyzwania technologiczno-środowiskowe” poprowadził dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz z Katedry Zaawansowanych Technologii Energetycznych na Politechnice Częstochowskiej, a referaty wygłosili: “Doświadczenia eksploatacyjne Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie” Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Techniczny ZTUO, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, “Pomiary procesowe w procesach oczyszczania spalin dla ZUOK”Krzysztof Ziółkowski, Inżynier Sprzedaży Automatyki Procesowej, „SICK” Sp. z o.o., “Jakość paliw alternatywnych dla energetyki – pionierskie doświadczenia elektrociepłowni Fortum w Zabrzu”Andrzej Pudło, Krajowy Manager ds. Gospodarki Paliwowej, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., “LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES – Projektant i producent Instalacji – Piece i Kotły – o mocy od 10 do 100 MWth – Wasz partner w optymalizacji odzysku energii z odpadów”Xavier FORCET, Dyrektor Eksportu LLT, LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES, “Nowoczesne technologie firmy Babcock&Wilcox dla ITPOK” Marek Sternal, Dyrektor Sprzedaży i Serwisu, Babcock & Wilcox Diamond Power, “Wyzwania dla ochrony przeciwpożarowej w zakładach gospodarki komunalnej – prezentacja sprawdzonych rozwiązań opartych o nowoczesną termowizję i działka gaśniczeKamil Marjanek, Prezes, FOAMAX.

W V PANELU pt. “Technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” referaty wygłosili: “Usuwanie CO2 z gazów odlotowych i możliwości jego zagospodarowania”Sławomir Stelmach, Adam Tatarczuk, Damian Żórawski, Łukasz Kiedzik, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, “Wyznaczanie wartości opałowej odpadów” Bartosz Wierzbicki, Account Manager and Analytical Technology, IKA POLAND Sp. z o.o., “Inwestycja odzysku ciepła ze spalin realizowana z ZTPO Kraków” Jarosław Kołodziejczyk, Dyrektor Jednostki Realizującej Projekty Energetyczne, Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie, “Dofinansowanie dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych”Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu, METROPOLIS DORADZTWO GOSPODARCZE Sp. z o.o., “Kontrole i kary w gospodarce odpadami”Dr adwokat Lucyna Staniszewska, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. kom., “Wyzwania dla GOZ i termicznego przetwarzania odpadów na przykładzie Dolnego Śląska”Mariusz Dzikuć, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

VI PANELU pt. “Technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” referaty wygłosili: “Podział ryzyk w kontraktach PPP dobre praktyki” Piotr Kowalski, Kierownik ds. Technicznych, Port Czystej Energii Sp. z o.o., “Ograniczenia ryzyk Inwestora w okresie eksploatacji”Marcin Zeszutek, Project Manager, Paprec Energies, “Energia z odpadów dla Bielska-Białej”Wiesław Pasierbek, Prezes Zarządu, Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, “Dobór systemu emisji spalin zgodnie z nowymi konkluzjami BAT”Tomasz Augustyn, Area Sales Manager North of Poland, ABB Sp. z o.o., “Nowy Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych dla m. st. Warszawy – realizacja w pierwszym roku budowy”Grzegorz Nakonieczny, Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., “JAZDA Z ODPADAMI. Logistyka transportu odpadów medycznych”Małgorzata Rdest, Wiceprezes, EMKA S.A., “Zagrożenia TPOK według ubezpieczyciela”Mariusz Łaszkiewicz, Ekspert, Biuro Oceny Ryzyka Technicznego, TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI „WARTA” S.A.

VII PANELU pt. “Technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” omówione zostały tematy: “Termiczne przekształcanie odpadów jako element domykający system gospodarki obiegu zamkniętego”Justyna Czerwińska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, “Ceramika ogniotrwała istotnym elementem instalacji termicznego przekształcania odpadów”Dr inż. Katarzyna Stec, Dyrektor Oddziału Instytutu Gliwice, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, “Frakcja poliolefinowa ze strumienia odpadów komunalnych jako surowiec do produkcji paliw w rozumieniu dyrektywy RED” Adam Hańderek, Prezes Zarządu, Handerek Technologies Sp. z o.o., “Technologia rusztowa VYNCKE w instalacjach do odzysku energii z odpadów o wydajności 15.000-50.000 t RDF/rocznie” Grzegorz Sochacki, Project Sales Manager, VYNCKE S.R.O., “Z ziemi włoskiej do Polski – prezentacja firmy Termomeccanica Ecologia”Alicja Borecka, Business Development Dept. – Poland Market, TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia S.A. Oddział w Polsce, “Przekształcanie odpadów w czystą energię w zrównoważony sposób. WAYS2H + CAPTICO2” Marek Foltynowicz, Robert Balawender, BALTRONIC Sp. z o.o.

Konferencji sprzyjały rozmowy oraz wymiana myśli i doświadczeń

Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Gdańsk nocą

Zwiedzanie placu budowy ZTPO w Gdańsku

***

Partner Prawny:

Kancelaria Prawna ZIEMSKI & PARTNERS SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Partner Ekonomiczno-Prawny:

COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp. j. 

Partner Technologiczny:

SUMITOMO SHI FW ENERGIA POLSKA Sp. z o.o.

Współpraca:

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ENERGII Z ODPADÓW

ABB

„SICK” Sp. z o.o.

IKA POLAND Sp. z o.o.

LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES

Paprec Energies

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Zapraszamy do udziału w VII Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”, które odbędzie się w dniach 21-22 czerwca br. w Szczecinie!!!

Wydawnictwo “Nowa Energia”

Działy

Reklama