Paliwa dla energetyki

GAZ-SYSTEM zaoferuje przepustowość ciągłą w kierunku Ukrainy

GAZ-SYSTEM podjął decyzję o czasowej zmianie oferty produktów w punkcie wyjścia z Polski w kierunku Ukrainy. Przepustowości niezakontraktowane w ramach wcześniej udostępnionych produktów dłuższych (rocznych, kwartalnych, miesięcznych) będą udostępniane na punkcie GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO jako przepustowość ciągła w produktach dziennych i śróddziennych. Taka zmiana jest możliwa po ocenie warunków technicznych oraz handlowych w krajowym systemie przesyłowym, przy zachowaniu stabilności funkcjonowania rynku gazu.

Rozwiązanie takie daje użytkownikom sieci korzystającym z połączenia gazowego Polska- Ukraina pewność realizacji dostaw gazu ziemnego do potrzebujących go odbiorców na Ukrainie.

Przepustowość oferowana od 6 marca 2022 r. do odwołania będzie oferowana jako ciągła w produktach krótkoterminowych, tj. dziennych i śródziemnnych.

Szczegóły aukcji oraz poziom dostępnej przepustowości jest dostępny na Platformie GSA.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM realizuje ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Trwa budowa kilkunastu nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe oraz tłoczni w Kędzierzynie Koźlu, a także połączeń międzysystemowych z Litwą i Słowacją. Projektowane są gazociągi lądowe, które połączą planowany terminal pływający FSRU w Zatoce Gdańskiej z krajowym systemem przesyłowym. Prowadzona jest również rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, w wyniku której o ponad połowę zwiększą się zdolności regazyfikacyjne tego obiektu.

Spółka realizuje także jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię, rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej oraz trzech tłoczni gazu.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama