Elektroenergetyka

KERM – Polska jest bezpieczna zarówno energetycznie, jak i finansowo

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów omawiał 25 lutego sytuację gospodarczą w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

  • Na posiedzeniu Komitetu omówiono scenariusze na wypadek pogłębienia się konfliktu w Ukrainie i działania, które trzeba będzie wówczas wdrożyć, by zachować stabilność gospodarczą kraju.
  • Omówiono kwestie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Stany zapasów pozostają bezpieczne i nienaruszone, a w razie potrzeby spółki paliwowo-energetyczne zadeklarowały gotowość do zakupu paliw z alternatywnych kierunków.
  • Ustalono, że zostaną podjęte dalsze działania mające na celu zabezpieczenie nowych możliwości transportu surowców, które pozwolą utrzymać odpowiednie zapasy. Szczególną rolę będą tu odgrywać porty morskie oraz rozbudowa terminali paliwowych.
  • Zaznaczono, że bezpieczeństwo finansowe i stabilność budżetowa Polski pozostają nienaruszone, zaś państwo polskie posiada odpowiednie rezerwy, by bezpieczeństwo i stabilność utrzymać.
  • Stwierdzono brak zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego Polski.
  • Przedyskutowano kwestie zwiększonego zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy oraz miejscowe problemy z dostępem do niego, jakie wystąpiły we wschodniej Polsce. Jednocześnie zaznaczono, że Polska ma wystarczające zapasy gotówki, które umożliwiają pełne pokrycie zapotrzebowania klientów banków na pieniądz gotówkowy. Wszystkie zamówienia banków na terenie całego kraju realizowane są bez limitów, co do wartości czy nominałów.
  • Omówiono punktowe niedobory w dostępie do paliw – zgodnie z przedłożonymi informacjami wszystkie braki są regularnie uzupełniane. Nie stwierdzono zagrożeń jeśli chodzi o dostęp do paliw w Polsce.
  • W dyskusji zwrócono uwagę na wzmożone działania dezinformacyjne, których celem jest wywołanie niepokoju społecznego.
  • Członkowie Komitetu na bieżąco monitorują wydarzenia oraz identyfikują potencjalne problemy. W zależności od sytuacji KERM będzie rekomendował podejmowanie konkretnych działań Radzie Ministrów.

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Działy

Reklama